15 nov 2019

Actuavraag Brussels Klimaatfonds

De nieuwe Vlaamse regering zal ook volgend jaar grote vervuilers blijven sponsoren met geld uit het Klimaatfonds. Lotte vroeg in de plenaire vergadering aan Minister Maron waar het geld uit het Brussels Klimaatfonds eigenlijk naartoe gaat.


Lotte's vraag:

Op 14 november lazen we in de Nederlandstalige media dat de nieuwe Vlaamse regering ook de volgende jaren grote stroomverbruikers ‘maximaal’ zal compenseren met geld uit het Klimaatfonds. Het gaat hier om grote industriën, die tegelijkertijd grote vervuilers zijn, zoals ArcelorMittal, BASF en ExxonMobil. Van 2015 tot 2018 ging al zo'n 148 miljoen euro naar grote bedrijven, en dit jaar trekt Vlaanderen nog eens 34,5 miljoen euro uit.

Ik hoef natuurlijk niet uit te leggen hoe bizar het is dat middelen uit een fonds om de klimaatverandering tegen te gaan worden gebruikt om de grootste vervuilers, die ook nog eens miljardenwinsten maken, te sponsoren.

Mijn vragen zijn de volgende:

  • Waar gaan de middelen uit het Brussels Klimaatfonds precies naartoe? Om welke bedragen gaat het per begunstigde/project?
  • Kent Brussel ook een dergelijk 'compensatiemechanisme'?

 

Antwoord van de Minister: 

De berichten in de Vlaamse media zijn inderdaad verontrustend en doen vragen rijzen over de middelen die aan het klimaat- en milieubeleid zouden moeten worden toegewezen. Over het Brussels Klimaatfonds en het via dat fonds gefinancierde beleid bestaat er alleszins geen onduidelijkheid. Het fonds werd opgericht krachtens de ordonnantie over het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE).

De enige doelstelling van het fonds was van bij het begin de ondersteuning van het klimaatbeleid van het gewest. Het Brussels Klimaatfonds moet enerzijds middelen toekennen voor bijkomende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder ook de kosten vallen voor personeel, informatica en expertise die nodig zijn voor de uitvoering van de maatregelen. Anderzijds moet het Brussels Klimaatfonds het klimaatbeleid van de ontwikkelingslanden financieren in het kader van de internationale klimaatfinanciering.

Daarnaast vroeg u naar de bestemming van de middelen. In 2019 financierde het Brussels Klimaatfonds voornamelijk de programma's NRClick, SolarClick en het Energiepakket. Voorts draagt het bij aan de internationale klimaatfinanciering.

Ik kan u garanderen dat er geen geld naar de zware industrie gaat. Als u meer details over de financiering per project wenst, stel ik voor dat u daar een schriftelijke vraag over indient.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren