14 feb 2020

Actuavraag Circusbeleid

Tijdens de plenaire vergadering van de VGC op 14 februari stelde Lotte een actualiteitsvraag aan Collegelid Pascal Smet over de Vlaamse besparingen op circuswerking en het Brusselse circusbeleid. Lees hier haar vraag en het antwoord.


Op de website van de Vlaamse Regering lezen we sinds 7 februari 2020 tegenstrijdigheden. 

Het aparte subsidiekanaal voor circuskunsten vanaf 2008 sloeg alle verwachtingen; een enorme opmars van excellerende circuskunstenaars geroemd tot in het buitenland.

Deze groei creëerde noden: circusateliers krijgen wachtlijsten, een tekort aan docenten, de circusmakers hebben nood aan werkplaatsen waar ze kunnen reflecteren en experimenteren, artistiek en historisch circusonderzoek. Vlaamse circuscompagnieën spelen op internationaal gerenommeerde festivals met artistiek hoogstaande producties en het Vlaamse circusbeleid komt aan bod in Europese studies.

Het Vlaamse circus is klaar voor een volgende stap, en ook het beleid speelt daarop in. Op 1 maart 2019 bekrachtigt de Vlaamse Regering een nieuw Circusdecreet. Dat instrument moet het Vlaamse circusveld kansen geven om zich te professionaliseren en sterker te staan. De keuze om vast te houden aan een aparte subsidielijn voor circus geeft een veld in volle ontwikkeling de nodige aandacht op maat.  Het decreet zelf wordt door de sector inhoudelijk goed gevonden, alleen zijn er nooit budgetten toegekend.

En dat lezen we op 7 februari: het circusbudget van 2020 is volledig toegewezen. Voor circusprojecten die nog starten in 2020 kunnen geen subsidiedossiers meer ingediend worden en vervalt de indiendatum van 1 april 2020. Ook voor circusopleidingen of promotie kun je geen subsidieaanvraag meer indienen. Did they do it again? Weerom een categorie waar een verbindende, sociale en inclusieve werking centraal staat. En weerom een beleidsbeslissing uit Vlaanderen die ook Brussel treft?

Op artistiek niveau moet ik niet herhalen dat Brussel een kweekvijver is van experiment en kruisbestuiving van diverse unusual suspects. Ook Brusselse pioniers zullen geen projectsubsidies van de Vlaamse Gemeenschap meer kunnen aanvragen. De humus die de professionalisering voedt. 

Doordat het geld nu al op is voor de projectsubsidies houdt de sector haar hart vast voor de (niet geïndexeerde) structurele middelen. Waar in het verleden slechts 5 atelierwerkingen in aanmerking kwamen voor structurele subsidies, zullen er nu allicht 9 atelierwerkingen op 1 mei een aanvraag/beleidsplan indienen. Binnen de sector is iedereen zich aan het professionaliseren, maar dat gaat niet indien de budgetten niet verhogen. Zelfs met een verdubbeling van het budget is het nog krap.

In Brussel is de Nederlandstalige Circus Zonder Handen een schoolvoorbeeld van Brusselse sociaal-culturele verbinding. Ze werken samen met een brede waaier aan partners: scholen, gemeenschapscentra, initiatieven voor buitenschoolse opvang, brede scholen, jeugd- en cultuurhuizen...Hun inspanningen ten aanzien van diversiteit resulteren in een diverse deelnemersgroep: 45% van onze deelnemers leeft in een financieel kwetsbaar gezin en de verdeling jongen/meisje is precies gelijk verdeeld!

Mijn vragen zijn de volgende:

  • Kan u ons vertellen wat u reeds doet voor de specifieke ondersteuning van Circuswerkingen?
  • Heeft u zicht op de impact van deze Vlaamse beslissing in Brussel?

 

Antwoord van het Collegelid

Wij ondersteunen Circus Zonder Handen als zeer belangrijke partner in het Cultuur-, Jeugd- en Sportbeleid van de VGC. We sloten daarom een convenant af met deze organisatie voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Wij hebben de subsidies gevoelig opgetrokken. In 2012 ontvingen ze 60.000 euro en nu is dat jaarlijks 180.000 euro omdat we hun verbindende werking op het Brusselse terrein zeer belangrijk en ook zeer uniek vinden. Ze brengen mensen bij elkaar en doen jonge Brusselaars dromen. Ze doen hen geloven dat er een toekomst mogelijk is op een andere manier.

In de convenant hebben wij daarom verschillende opdrachten gegeven. Wekelijkse circuslessen op verschillende locaties, de uitbouw van antennewerkingen, een toeleidingsaanbod voor mensen uit kansengroepen, wat superbelangrijk is. Jonge Brusselaars kunnen zich op een andere manier uitdrukken en voelen zich gewaardeerd.

Daar hoort ook het uitbouwen van een productiegroep of een vakantieaanbod bij. Er zijn heel wat opdrachten gegeven. Trouwens ook op het afstemmen van de Brede Scholen, de initiatieven voor buitenschoolse opvang en de speelpleinwerking is ingezet. Collega Sven Gatz heeft daar ook vanuit Vlaanderen extra middelen aan besteed. We hebben er alleszins veel vertrouwen in en geloven ook in de werking ervan.

We weten dat ze op zoek zijn naar een geschikte infrastructuur om de werking verder te laten groeien. We werken nauw met hen samen. Zodra we een geschikte locatie vinden, kunnen we ook met hen daarover communiceren.

Over de impact van deze Vlaamse beslissing in Brussel werden wij niet geïnformeerd. Dat vinden wij bijzonder jammer. U weet vast dat het circus 10 jaar geleden door de heer Bert Anciaux is opgericht. Hij was de architect van het Circusdecreet omdat hij er terecht een groot potentieel in zag. Circus spreekt iedereen aan, ongeacht de afkomst. Kinderen en jongeren van diverse komaf vindt je veel meer in circusateliers dan op andere plekken omdat het een kruispunt is tussen Jeugdwerk, Sport en Kunst. Ik heb dus helaas geen zicht op de impact van deze beslissing. Het is zeker geen wijze beslissing van de Vlaamse Gemeenschap.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren