29 nov 2019

Actuavraag Zonnedelen

In verschillende media konden we lezen over twee proefprojecten in Brussel, waarbij scholen de overtollige energie van hun zonnepanelen delen met de buurtbewoners. Lotte stelde hierover een actualiteitsvraag aan Minister Maron in de plenaire vergadering. Lees hier de vraag die ze stelde en het antwoord van de Minister. 

Lotte's vraag: 


Verschillende media spraken over twee proefprojecten rond zonnedelen, het delen van energie van zonnepanelen, die vanuit scholen in Ganshoren en Vorst gestart zijn. Bij deze projecten van 'collectief zelfverbruik' ('autoconsommation collective') stellen twee scholen de overtollige energie die geproduceerd wordt door hun zonnepanelen beschikbaar aan buurtbewoners. Door slimme energiemeters die in de scholen geïnstalleerd zijn, vloeit de overtollige opgewekte energie niet meer naar het net maar kan het worden herverdeeld over de buurt.
Het is dankzij een amendement rond zonnedelen dat Groen tijdens de vorige legislatuur indiende dat deze pilootprojecten voor collectief zelfverbruik nu mogelijk zijn.

Er zitten vele voordelen aan: collectief zelfverbruik is voor iedereen in de energieschakel financieel voordelig - van de producent over de netbeheerder tot in het bijzonder de verbruiker, en gezien de klimaaturgentie is inzetten op hernieuwbare energie broodnodig. Doordat overtollige energie gewoon wegstroomt, hebben gebruikers minder een reflex tot energiezuinigheid en efficiëntie. En er is een belangrijk sociaal aspect: als de energie slim verdeeld wordt, kan het delen van energie ervoor zorgen dat bepaalde groepen niet of minder getroffen worden door hoge energieprijzen of energietekorten. Collectief zelfverbruik helpt dus ook in de strijd tegen energiearmoede en is een mooi voorbeeld van mutualisering en samenwerking onder burgers.

Energy communities bieden een ongeziene opportuniteit om burgers een plaats en een stem te geven in het energie-landschap van de toekomst. Maar ook om op een unieke manier aan buurtontwikkeling te doen. Niet alleen de energie-winsten, maar ook de financiële winsten zouden buurtbewoners ten goede kunnen komen. Energie-coöperaties en derde investeerders bieden burgers de kans om hun spaargeld een beetje meer te laten opbrengen en bovendien nuttig te maken voor milieu en klimaat. De bevolking van kansarmere buurten heeft vaak niet de reserves om te investeren, waardoor anderen investeren in de zonnepanelen die op hun dak liggen. Buurtbewoners kunnen genieten van een lagere stroomfactuur, maar we kunnen meer doen: door de buurt te betrekken in een energy community kan de energie-winst én de financiële winst lokaal blijven.

Ik wilde vragen:

  • Hoe staat u tegenover het principe van collectief zelfverbruik?
  • Hoe is de opvolging van de twee pilootprojecten, wanneer zullen deze geëvalueerd worden? Zijn er nog meer pilootprojecten zoals deze gepland in de nabije toekomst?
  • Wat zijn de mogelijkheden om vanuit het Gewest projecten van collectief zonnedelen te steunen, bijvoorbeeld om te zorgen dat producenten, verbruikers maar ook gemeenten en OCMWs elkaar vinden?
  • Zijn er mogelijkheden om particulieren te stimuleren om zelf zo'n lokale energiegemeenschap op te starten en zonne-energie te delen met de buurt? 

 

Antwoord van de Minister:

Het principe van het collectieve zelfverbruik binnen energiegemeenschappen is een essentiële schakel in de ecologische en solidaire transitie die we samen met de regering hebben ingezet. Energiegemeenschappen zijn innovatieve en creatieve projecten die het mogelijk maken om hernieuwbare energie optimaal te benutten en de energiearmoede te bestrijden. Zo zal een Brussels gezin met een dak in de schaduw of dat niet over de nodige middelen beschikt om er zonnepanelen op te leggen, toch aanspraak kunnen maken op ecologisch en financieel voordeligere zonnestroom.

We zullen de twee proefprojecten regelmatig evalueren, zodat we een stabiel en ondersteunend kader kunnen uitwerken voor de ontwikkeling van zulke gemeenschappen rond hernieuwbare-energie. We zullen begin volgend jaar allereerst alle betrokken partijen, zoals Sibelga en Leefmilieu Brussel, samenbrengen om een stappenplan op te stellen voor de verdere ontwikkeling van energiegemeenschappen ten behoeve van de Brusselaars.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren