26 nov 2019

Begroting 2020: Binnenlandse Zaken

Op dinsdag 26 november bespraken de parlementsleden in de Commissie Binnenlandse Zaken de begroting voor 2020. Hier kun je lezen wat Lotte zei tijdens haar tussenkomsten.

Veiligheid

Ik ben zeer blij te lezen dat de Brusselse Regering de rol van coördinator zal opnemen voor bepaalde zone- of gemeenteoverschrijdende fenomenen of uitdagingen. Zo zijn er vele, maar heel specifiek wil ik het hebben over verkeersveiligheid. Een van de actiepunten is letterlijk: de verbetering van de veiligheid in het openbaar vervoer en op het vlak van verkeersveiligheid. 

Een blik op de veiligheidsmonitor van de federale politie leert dat de Brusselaars zich in het hele gewest ergeren aan “onaangepaste snelheid in het verkeer” en “agressief rijgedrag”. Deze twee staan in elke politiezone hoog op de lijst met de belangrijkste klachten. In het regeerakkoord staat er dat er werk zou worden gemaakt van het mogelijk maken van de inbeslagname van wagens. In hoeverre kan de actieve beslissingsrol daarvoor worden ingezet ? Zijn er middelen voorzien om deze maatregel uit te rollen? 

Bij onze politiekorpsen zal het principe van 'Leading by example' niet enkel een grote invloed kunnen hebben op verkeersveiligheid, maar ook op andere criminaliteitsfenomenen. Wanneer het gevoel van straffeloosheid verdwijnt, zakken ook de cijfers van de criminaliteit.
Er zijn zeer positieve echo’s over de fietsbrigades die door een grote zichtbaarheid het imago van de politie beïnvloeden. Het gevoel van straffeloosheid wordt door hun aanwezigheid kleiner. Hun nabijheid en aanspreekbaarheid wordt groter. Deze nieuwe evoluties uiten zich zeer verschillend binnen de verschillende korpsen en zelfs binnen de verschillende diensten. Zou het Gewest in deze een coördinerende rol kunnen opnemen ? In welke allocatie kunnen we de daarvoor voorziene budgetten terugvinden?

Plaatselijke besturen

Voor de realisatie van de Staten-Generaal voor de harmonisering van de gemeenten tegen september 2021, één van de prioriteiten van de regering en die rekening wil houden met de huidige noden van de plaatselijke besturen, is participatie een zeer belangrijke tool.  Een zo omvangrijk maatschappelijke uitdaging voor Brussel heeft nood aan vele perspectieven om het meest rijke resultaat te krijgen. Voor een concreet actieplan te ontwikkelen, zou je naast de afgevaardigden van de representatieve politiek, idealiter de burgermaatschappij, het middenveld, wetenschappers en politie mee aan tafel laten schuiven. Zijn de eerste fases voor de Staten Generaal reeds gezet en waar kan ik in de tabellen, de voorziene begroting hiervoor lezen?

Hoeveel een Brusselse gemeente kan vrijmaken voor participatie en in welke vorm, van burgerbegroting tot participatieve wijkraden, hangt zeer sterk af van de financiële slagkracht van de gemeentes. De coördinerende rol die het Gewest naar voor zal willen halen om een expertisecentrum uit te bouwen, waar burgerinitiatieven en commons ondersteund kunnen worden in hun burgerengagement, zou volgens mij ook aan relevantie winnen als we ervoor kunnen helpen zorgen dat iedere Brusselaar min of meer dezelfde kans krijgt om te participeren aan het beleid en aan hun maatschappij.  

Je moet maar eens net in de eerste straat van Molenbeek op de grens met Brussel Stad wonen.... Dat participatie niet meteen een criterium is bij de dotaties aan de gemeentes kan ik nog ergens volgen maar dat er bij programma 5 van de specifieke projecten lezen we schoolverzuim en aanwakkeren burgerzin, integratie van jongeren uit het alternerend onderwijs, diversiteit, steun aan kansengroepen,... maar ik lees nergens specifiek een voorziene financiering voor incentives voor participatie bij de lokale besturen. Kan u me hier wat wegwijs in maken?

De sensibilisering van de plaatselijke besturen rond de milieu-uitdagingen zal ook deel uitmaken van de beleidsfilosofie van deze regering. Hoe kunnen we deze sensibilisering terugvinden in uw begroting? Hier zie ik wel een grote mogelijkheid om de criteria voor de dotaties van de gemeentes hieromtrent aan te passen.  

In de beleidsnota van lokale besturen, lazen we dat de beoordeling van het beleid van de plaatselijke besturen op het vlak van het fundamenteel belangrijke gelijkekansenbeleid en de bevordering van de diversiteit een essentieel onderdeel van de beleidsvoering van de regering vormen.  Ontzettend veel problematieken van onze hoofdstad vinden hun oorzaak in het bestaande gevoel van tweederangsburgerschap. Van welzijn tot mobiliteit, van toegankelijkheid van diensten tot verkeerspiraten.  Uit studies merken we dat vele mensen geen klacht indienen. De melting pot van Brussel indachtig, weten we dat Brusselaars nog vaker te maken krijgen met verschillende vormen van discriminatie. Ze vinden dan ook niet altijd de weg naar de juiste instanties of zijn door wat ze ondergingen te fragiel of wantrouwig ten aanzien van de ‘systemen’. Vele gemeentes hebben hun eigen beleid. Wil deze zin in uw beleidsnota zeggen dat de regering in zijn beleidsvoering, hier ook een harmonisering betracht? Ik neem aan de budgetten die hiervoor uitgetrokken worden bij uw collega staatssecretaris Ben Hamou zitten? Of heeft u binnen de steun aan de lokale besturen hier ook een financiële hulp voorzien?

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren