20 nov 2019

Begroting 2020: Landbouw, Haven, Netheid, Dierenwelzijn

Op woensdag 20 november bespraken de parlementsleden in de Commissie Leefmilieu de begroting voor 2020, meer specifiek de thema's landbouw, de Haven, netheid en dierenwelzijn. Lees hier Lotte haar tussenkomsten.


Landbouw

Het is positief dat er blijft worden ingezet op stadslandbouw via de projectoproep binnen de Good Food strategie. Zoals ook staat in het regeerakkoord: stadslandbouw is niet alleen heilzaam voor het milieu en een gezonde voeding, maar is ook bevorderlijk voor de maatschappelijke verbondenheid en zorgt voor een leefbare economische activiteit en zinvolle jobs in de stad. De-growth en vele burnouts indachtig, is het geen onnodige luxe om hierin te investeren.

De aantrekkelijkheid van Brussel heeft ook te maken met de werkgelegenheid die de stad te bieden heeft. Het deel duurzame voeding van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu maakt het met name mogelijk, door de ontwikkeling van stadslandbouw, om het scheppen van jobs die niet delokaliseerbaar zijn te verzoenen met duurzame en lokale voeding.  Een grote uitdaging zal zijn om de demografische groei en duurzame ecosystemen met elkaar te verzoenen.

We zien vele opportuniteiten om samen met de gemeentes en de vele cöoperatieven, commons en burgerinitiatieven die via collectieve acties aan ecologische en sociale transitie werken. Ook doordat u samenwerkt met economie, die deze legislatuur enorm zal inzetten op de lokale en circulaire economie. U staat voor een ontzettende uitdaging, maar zelfs zonder grote budgettaire slagkracht, denk ik dat we door een pakt aan te gaan met de burgers, we samen de enorme mondiale uitdagingen in vele van uw beleidsdomeinen, en landbouw is daar één van, frontaal kunnen gaan aanpakken.

Haven

Ik hoop dat naast het watervervoer ook aandacht wordt besteed aan recreatie-activiteiten op het water. De haven is van plan economische activiteiten te ontwikkelen bij Brussel Vorming. Zal daarbij een multimodale benadering gehanteerd worden? Het verheugt me ten zeerste dat de budgettaire context niet leidt tot een daling van de subsidies aan verenigingen en aan burgerinitiatieven die het beleid van de Haven steunen. Is de minister van plan deze projecten bekender te maken en te doen aansluiten op de sociaal-culturele initiatieven van het CSO rond het kanaal?

Netheid

In de begroting zien we dat de opbrengst van de verkoop van groenestroomcertificaten van 10,6 miljoen euro bij het Agentschap Net Brussel blijft en op die manier gebruikt kan ook om in te zetten op circulaire economie-initiatieven, zoals investering in recyparken.

Ik wil in herinnering brengen dat Groen in se tegen het verstrekken van groenestroomcertificaten voor verbrandingsovens is. Als we kijken naar de uitstoot van broeikasgassen is het bepaald geen milieuvriendelijke optie. De opbrengsten werden tot hiertoe ook niet besteed aan projecten ten behoeve van het milieu of klimaat, maar ze verdwenen in de algemene middelen. We waren dan ook blij te lezen in het regeerakkoord dat de toekenning van groenestroomcertificaten aan de verbrandingsoven afgeschaft zal worden. Tot de groenestroomcertificaten voor de verbrandingsoven effectief worden afgeschaft, is het feit dat de opbrengst bij Net Brussel zal blijven een goede tussenstap. 

En ook hier weer, er staan veel burgerinitiatieven op, heel informeel en lokaal. Ik zie dat de ondersteuningsmogelijkheden niet geregeld worden via Brussel Netheid maar eerder bij Brussel Leefmilieu zitten. Ik denk dat dat een goede keuze is want Brussel leefmilieu heeft veel expertise rond participatie en kan de problematiek meer transversaal aanpakken. Klein concreet voorbeeldje hiervan zagen we dit weekend op de zero waste markt van Leefmilieu Brussel op Tour & Taxis waarbij het Clean Up Sunday-team door hun vrolijke muzikale opruimacties sterk de aandacht trok van de duizenden bezoekers. 

Dierenwelzijn

Ik vind het interessant dat de subsidies in de richting gaan van een logica van projectoproepen en dat de verenigingen en vzw’s die op dit gebied actief zijn, worden ondersteund. Tevens ben ik ingenomen met het feit dat de duivenproblematiek wordt aangepakt en dat bij de bestrijding van overlast rekening wordt gehouden met het dierenwelzijn. Zal deze denkoefening worden uitgebreid tot ratten?
Hoeveel gemeenten hebben bovendien subsidies aangevraagd voor de sterilisatie van katten?

Dan is er ook nog de kwestie van de dierproeven op universitair niveau. Wat zijn de denkpistes ter zake?

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren