Een veilige en efficiënte stad

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen. Hiervoor is toegankelijke politie in de buurt nodig die het principe leading by example hanteert, maar ook preventie en een betere samenwerking tussen diensten en politiezones. 


Zo kunnen ze leren van elkaars good practices, zoals de fietsbrigades. Binnen veiligheid wil Lotte speciale aandacht besteden aan verkeersveiligheid en handhaving. Om gemeentes efficiënter te laten (samen)werken vindt Lotte het belangrijk om, naast de afgevaardigden van de representatieve politiek, ook de burgermaatschappij, het middenveld, wetenschappers en politie mee te betrekken in het verbeteringsproces.

 

Lotte's tussenkomsten en vragen over dit thema kun je teruglezen op de 'nieuws'-pagina.