Een stad waar burgers meedoen

Brussel moet een stad van co-creatie worden. 


Lotte wil dat alle Brusselaars de kans krijgen om te participeren en inbreng te geven in het beleid, om zo samen een stad te creëren voor én door burgers. Mensen die niet makkelijk bereikt worden door participatie-initiatieven moeten actief worden benaderd. Ook wil ze dat er meer ruimte wordt gegeven aan burgerinitiatieven en commons. Lotte's tussenkomsten en vragen over dit thema kun je teruglezen op de 'nieuws'-pagina.