27 nov 2019

Begroting 2020: Leefmilieu, Klimaat, Energie, Water

We bespreken in november in het Brussels Parlement de begroting voor 2020. Lees hier wat Lotte in de Commissie Leefmilieu van 27 november zei over leefmilieu, klimaat, energie, geluid en water.


Klimaatfonds en economisch transitiefonds 

Zoals u weet volg ik graag op wat er met het klimaatfonds gebeurt en ik ben dan ook zeer blij uit de budgetten te lezen dat de regering reserves van het Klimaatfonds zal gebruiken voor de lancering van het economisch transitiefonds. Via kapitaalinbreng kan er eindelijk een serieuze ondersteuning komen om een grondige transformatie van productie-en consumptiepatronen naar een koolstofarme economie in gang te zetten. U laat hiermee zien dat de transitie naar een meer duurzame en gezonde samenleving een prioriteit is. Dat hierin ook een participatief burgerdebat ingeschreven wordt, dus dat de regering een publiek debat zal lanceren met de Brusselse burgers, de economische, sociale en institutionele actoren, de transitie-initiatieven en de plaatselijke besturen om samen de doelstelling van een koolstofarm Gewest in 2050 te bereiken, stemt me helemaal tevreden. Zijn hier al concrete stappen ingenomen?

Dat Leefmilieu Brussel betrokken zal worden bij de door de Regering vastgestelde doelstelling inzake de ecologische transitie van de economie door een samenwerking met finance.brussels en de staatssecretaris voor Economische Transitie geeft naast een Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie, ook ruimte aan een verdere ontwikkeling van een visie rond coöperatieven, commons en burgerinitiatieven die via collectieve acties aan ecologische en sociale transitie werken. Op het vlak van de groene ruimten zien we financiële ruimte om mensen in te zetten voor het beheer van de parken aan de Ninoofsepoort en de Kauwberg en de participatieve trajecten voor de verschillende CRU’s te ondersteunen en samenwerkingen uit te bouwen met de verschillende gemeentes en met perspective.brussels.

Hierin zal het zaaks worden om doorheen de jaren en de verschillende diensten en bevoegdheden de beste invulling te zoeken voor een expertisecentrum rond commons en burgerinitiatieven die deze legislatuur een groot onderdeel zouden kunnen worden van de actieprioriteiten van de nota Leefmilieu. De geharmoniseerde projectoproep voor burgerinitiatieven omtrent verschillende milieuthema’s is hierin dan ook primordiaal.  U staat voor een ontzettende uitdaging, maar zelfs zonder grote budgettaire slagkracht, denk ik dat we door een pakt aan te gaan met de burgers, we samen de enorme mondiale uitdagingen in uw beleidsdomeinen, frontaal kunnen gaan aanpakken. 

Energie

Volgens de beleidsnota is één van de doelstellingen de ontwikkeling van vernieuwende financieringsmechanismen aangepast aan energierenovaties en de productie van hernieuwbare energie. "In 2020 zal het werk toegespitst zijn op de invoering van het ondersteuningsmechanisme voor coöperatieve productie-installaties. Een categorie van aandelen zal daarbij openstaan voor eenieder die in een collectief project wil investeren. Voorts zal de focus liggen op het uitwerken van leningen die terugbetaalbaar zijn bij verhuizing, voorstellen van financieringsmechanismen voor NRClick en het verkennen van de mogelijkheden om het Klimaatfonds te gebruiken."  Het mag jullie niet verbazen dat initiatieven die burgers het heft in handen laten nemen mijn specifieke aandacht krijgen. Ik vind het dan ook zeer positief dat er volgend jaar al ingezet wordt op het steunen van coöperatieven.

Geluidshinder

Wat betreft preventie en bestrijding van geluidshinder, ben ik zeer blij dat we het plan van quiet.brussels gaan kunnen implementeren. Quiet.brussels is een zeer ambitieus plan en legt een kalender van maatregelen vast die gedurende de hele legislatuur moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd. De strategie van het Gewest op het gebied van preventie en bestrijding van geluidshinder is gericht op de implementatie van maatregelen per doelwit volgens het principe van hiërarchie in de tussenkomsten, eerst de bron aanpakken, wat een groter aantal mensen ten goede komt, dan de verspreiding van geluidshinder door die bron en in laatste instantie het individueel isoleren.

De opeenhoping van geluidshinder in sommige Brusselse wijken is zonder meer slecht voor de gezondheid. Er zijn mensen die op de hete zomerdagen uit wanhoop zelfs hun raam niet kunnen openzetten. Maar bij geluidshinder denken we ook vaak aan de nacht. Ik hoop dat we hierin ook transversale banden kunnen leggen met de administraties van VISIT.BRUSSELS en EQUAL.BRUSSELS die zullen werken aan het charter van het nachtleven. Zo kunnen we  werk maken "de penser la nuit, ses bruits et ses envies, structurellement". Het nachtleven heeft zijn economische en culturele opportuniteiten, maar dit moet samen gaan met een nachtelijk beheer van gezondheid, mobiliteit, woonbeleid én een beleid rond geluid, quiet.brussels dus. 

Water

Hoe je met een van de grote natuurelementen van onze planeet omgaat, is zeer belangrijk in een politiek die een ecologische transitie wil waarmaken. En een ecologische transitie is ook een sociale transitie.
En ook hier zijn de uitdagingen voor Brussel enorm.

De demografische groei maakt dat er veel gebouwd wordt en gebouwd is geweest. Dat maakt dat we op het volledige grondgebied ook veel ondoordringbaarheid van de ondergrond bijgekomen is. Veel regenwater komt in het gotensysteem terecht en dit trekt het niet meer. Zeker bij stormen krijgen we een groter risico op overstromingen. De klimaatopwarming stelt ons niet erg gerust in wat ons nog te wachten staat. We moeten dus nu al oplossingen zoeken.

We vragen aan onze burgers om rationeel om te gaan met water. Regenwater voor toiletten, geen tandenpoetsen met de kraan open. Maar we zouden natuurlijk ook moeten inzetten op grotere organisaties, ondernemers, stads- en gewestdiensten om een rationalisering voor het gebruik van drinkwater te bewerkstelligen.

Ook de manier waarop welk soort water gebruikt wordt. Drinkwater, regenwater, grondwater. Poetsen van straten heeft geen nood aan drinkwater. En moeten zoeken hoe we onze riolering kunnen sparen en niet gebruiken voor zaken die ook op een andere manier terug in de buurt geïnfiltreerd zou kunnen worden. Water is een belangrijke hulpbron voor de strijd tegen stedelijke warmte-eilanden die ontstaan bij hittegolven. Openluchtzwembaden vullen?

Dus ‘la gestion de l'eau’ is een veel grotere opdracht dan enkel het wel en wee van de intercommunale Vivaqua regelen. Al blijft Vivaqua de essentiële en centrale partner voor deze opdracht. Het lijkt ons dan ook goed dat de gewestelijke steun voor Vivaqua opmerkelijk stijgt en zo de de prijs voor de indexatie kan beperken en de waterkost lager houdt dan in de andere gewesten. Kan u ons iets meer vertellen over de reflecties die gaande zijn over de organisatie van de sociale tarieven?

Want toegang tot water is een recht.  En net zoals vele zaken die in aanleunen bij de reflectie over 'gemeengoed', 'les biens communs' zou er verder nagedacht kunnen worden over een participatief waterbeleid in Brussel.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren