20 dec 2019

Tussenkomst begroting VGC: Cultuur, Jeugd, Sport

Op 20 december besprak de Raad van de VGC in plenaire zitting de begroting van 2020. Lees hier Lotte haar tussenkomst.


We zien dus een globale stijging voor het domein cultuur, jeugd en sport. Doorheen dit budget zie ik overal een beetje 'ademruimte'. Ademruimte die zo nodig is om voor verbinding te zorgen. Verbinding die noodzakelijk is een stad met meer dan 180 nationaliteiten én een miljoen meervoudige identiteiten. We moeten niet zozeer geloven in elkaars waarden, maar als we elkaars waarden kennen, is het zoveel gemakkelijker om te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen en respectvol en aangenaam met mekaar samen te leven. Voltaire zei het een aantal jaren geleden ook al, en ook hij gaf aan dat hij niet de eerste was: "Het is al eerder gezegd, en er valt niets meer aan toe te voegen: als er bij u twee godsdiensten bestaan, zullen ze elkaars keel oversnijden; als er dertig zijn, zullen ze in vrede leven."  

De grootste stijgingen in het budget zie ik dus waar ik ze wil zien: participatie, inspraak en burgerbetrokkenheid. Cultuur, jeugd en sport. Daar kan je mee verbinden, daar moet je mee verbinden.

Zowel cultuur als jeugd zijn de humus van onze maatschappij. Potgrond om stevig in het leven te staan. Dat doet groeien, dat doet bloeien. Dat doet excelleren op een bepaald moment. En dan krijg je een - al dan niet gouden - palm!

Als je nalaat daarin te investeren, dan verdroogt je samenleving. Eigenlijk is het simpel. Mensen die zich betrokken voelen, zetten zich in. Ik heb dat ooit op een klein stukje Brussel, au bord de l'eau, zien gebeuren.

Mensen die zich vergeten wanen, verzetten zich als ze energie hebben of verschrompelen als de energie op is. Mensen die zich niet gezien voelen, trekken hard op of trekken zich terug. En door de ratrace van deze competitieve maatschappij, het evenwicht dat we allen voortdurend moeten zoeken tussen onze productieve creativiteit en onze reproductieve zorg, maakt dat er steeds meer mensen bijkomen die nood hebben aan de schoonheid en de troost die verbondenheid levert, in cultuur, jeugdwerking of sport. Wij hebben de verantwoordelijkheid gekregen van de Brusselaars om onze stem die sneller gehoord wordt, te gebruiken voor degenen die moeilijk te horen zijn of die zich reeds hees geroepen hebben.

Dus ik ben blij dat ik organisch door de verschillende allocaties kan lezen dat we cultuur bij de mensen willen brengen. En belangrijk daarin is dat er budget is voorzien om mensen te bereiken die niet binnen een organisatorisch kader vallen. Cultuurspreiding. Jonge mensen en kinderen naar gemeenschapscentra krijgen zonder dat de oude garde hun nestwarmte verliest,…dus mogelijkheden scheppen voor intergenerationele verbanden, wat in een metropool als Brussel ontzettend veel opportuniteiten aanboort. Want zoals u weet is eenzaamheid dodelijker dan sigaretten of alcohol. Dat er blijft ingezet worden op terugbetalingen van kansentarieven, en kortingen bij dé culturele VGC-partners in Brussel. Blij dat Minister Beke de besparingen van zelfmoordpreventie terugschroefde maar hoe kan je de 92.000 euro besparing wat betreft kindermishandeling en het vertrouwenscentrum slikken? Ik hoop dat collega Debaets haar bezorgdheid bij haar partijgenoten in Vlaanderen serieus aankaart.

Maar ook de gemeenschapscentra bij de mensen krijgen. Buiten de grenzen van het huis. Jeugdparticipatie samen met JES versterken. Growfundingprojecten steunen. Zuurstof en experiment zullen ook hier nodig zijn om nog enkele grote uitdagingen van ons stadsgewest aan te pakken. Bij grote en jonge gezinnen die het vaak niet breed hebben, zien we dat de buitenschoolse cultuurparticipatie voor de jonge kinderen zeer minimaal is. Ook al is er een aanbod, de zorg voor kinderen van verschillende leeftijden, maakt dat er vaak niemand deze kindjes kan vergezellen. Zelfs niet naar het gemeenschapscentrum twee straten verder. Het is onze plicht om ruimte te scheppen voor de middenveldorganisaties die reeds expertise hebben in het identificeren van wat er leeft om dan met usual of unusual suspects, na te denken en actief te experimenteren met oplossingen die we vandaag nog niet hebben gevonden. Identificeren, experimenteren, evalueren en een kader opstellen. Dat kan een beleid als ze inzet op participatie over grenzen heen. 

U gaat zich meer bezig houden met Muntpunt. Daar zijn we blij mee en ik specifiek doordat zij zich vanaf 2020 willen richten op commoning. Hun uitgangspunt: als een van onze kerntaken het informeren van Brusselaars over het Nederlandstalig aanbod en diensten is, dan kunnen we de ontelbare burgerinitiatieven die door collectieve acties een extra aanbod, en extra middelen ter beschikking stellen van hun medeburgers, niet vergeten uit te lichten. Ik hoop dat dit dan via een wisselwerking ook meer en meer zal binnenvloeien binnen onze beleidskaders en beleidskeuzes.

Ik ben blij dat er gewerkt kan worden in 2020 aan tijdelijk en multifunctioneel ruimtegebruik. Multifunctioneel ruimtegebruik doet ook nadenken over complementair ruimtegebruik. Het openstellen van scholen, speelpleinen en sportinfrastructuur, voor allerhande organisaties, kunstenaars en culturele organisaties op momenten dat ze deze zelf niet gebruiken. Doet een beetje aan de experimenten van zonnedelen en energy communities denken. Maar omdat ruimte in een grootstad niet onbeperkt is, en we best de natuur ook zijn deel gunnen, is rationaliseren en slimme partnerschappen zoeken the way to go. Gemeenschapscentra zijn zo zelfs ontstaan, en ook de brede scholen zijn schoolvoorbeelden.

Mijn vriendin Annemie Maes, die ik ontzettend waardeer voor haar expertise, was een vurig pleitbezorger voor de fuifzaal voor jongeren die ook bij de jeugdraad hoog op de agenda staat. Zo’n fuifzalenplan ontwikkelen en uitrollen staat in actieplan voor 2020. Worden hier de organisch georganiseerde burgers en hun initiatieven ook betrokken en gehonoreerd voor wat ze vaak experimenteel al in gang zetten? Ik denk bijvoorbeeld concreet aan de fuifzaal die nu in Tri Postal in tijdelijk gebruik is genomen. Als we naar de jongerenadviesraad luisteren, weten we dat ze niet ijveren voor een zaal van 3000 man maar dat er nood is aan een simpele zaal voor een 300-tal mensen. En dat deze best zo goed mogelijk te bereiken is met het openbaar vervoer.

Ik heb u reeds in de commissies beloofd om mee te werken aan een Brussels metropolitisch verhaal. Mee op zoek te gaan hoe de samenwerking met de Franstalige Gemeenschap de Brusselaars vooruit helpt. Hoe we met complementariteit hiaten en overlap kunnen vinden. Hoe we het sociale aspect van cultuur, jeugd en sport in ons Gewest kunnen vergroten. In Brussel is het onze taak om ons samen in te zetten voor het welzijn van de Brusselaar. En nog een kleine uitstap naar een heel belangrijk element: 

Meer dan de helft van de Brusselaars zijn vrouwen. Gisteren stonden de vrouwelijke cineasten nog op met een open brief en werkgroep in de Unie Van Regisseurs dat er absoluut een pro-actief beleid moet komen die rekening houdt met de kruispuntendiscriminatie. De Franstalige auteursvereniging geeft nu al specifieke scenariosteun aan vrouwen en schreef gisteren de subsidielijn 'Le sport au Feminin" uit om vrouwen aan te sporen, een voorzet te geven. Het is in de politiek ook al duidelijk dat zonder pro-actief inzetten de verandering niet 'zomaar' zal komen. Net zoals de evolutie naar roetpieten ook niet 'zomaar' komt, maar dat dit een resultaat is van acties uit de maatschappij. Dus nogmaals: sport en cultuur hebben een emanicipatorische rol en zijn grote hefbomen voor integratie. 

Maar dan kom ik natuurlijk bij de olifant in de kamer. De besparingen in Vlaanderen. Ik hoorde in de Raad Van Bestuur van de KVS deze week zeggen hoe schandalig het was dat gewesten voor gemeenschappen moesten betalen. En dit kwam niet vanuit de reflectie dat we enkel geld kregen omdat de Franstaligen hierop aasden. Nee dit kwam uit de reflectie dat deze voormalige kabinetschef de tijden nog kende dat het volledige budget van de VGC, vanuit de Vlaamse Gemeenschap kwam en die achterover viel toen ik de huidige uitsplitsing voorlas. Om alles nog eens in perspectief te zetten, op de cultuursector alleen werd door Vlaanderen 5,08M € bespaard terwijl VGC-begroting algemeen cultuurbeleid en kunsten samen 7,3M € bedraagt.

De Vlaamse besparingen treffen de Brusselse kunstenaars en huizen zeer en de onrust die een besparingsmaatregel die enkele maanden later in moet gaan met zich meebrengt is enorm. Het enige voordeel, en dat is een ontzettend magere troost, is dat mensen weer duidelijk zien welke keuzes de verschillende regeringen maken... En dat er voor Brussel  “meer minder” is, ipv de klassieke “minder meer”.

De creatieve sector moet verder ondersteund. We moeten de humus laten trekken. Steun in vorm van structurele, project- en trajectsubsidies maar ook door ruimte te voorzien voor co-creatie/kruisbestuiving. Trajectsubsidies zijn zeer belangrijk in aleatoire tijden, waarin een subsidie kan weggetrokken worden voor je neus en weer terug tevoorschijn getoverd wordt, with a little help from your friends. Daar bouw je je oeuvre niet op. Daar ga je een ander jobke voor kiezen zodat je je kinderen kan voeden en heel erg moe worden, en de fut niet vinden om als je gewerkt hebt, je kinderen in bed gestoken hebt nog eens een artistiek conceptje in mekaar tovert. Zo werkt dat dus niet. En dat kan je zien als een groot verlies voor onze samenleving, een grote externe kost die niet berekend kan worden. Ook wil ik de nadruk leggen dat we moeten opletten voor ‘culturele’ uitbuiting cfr Hacktiris waar ze 8000 euro huur betalen voor één verdieping aan een middleman van de grote Axel Vervoordt die op zijn beurt die middleman betaalt om zo de leegstandtaks te omzeilen. En de kunstenaars zaten daar maanden zonder chauffage en zonder zicht op concrete termijn.

Laat het zeer duidelijk zijn, de kunstenaars werden vooraleer deze laatste kaakslag uit Vlaanderen bekend werd, niet rijk van de steun, maar wij kregen er wel een rijkere samenleving, een rijker Brussel van.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren