11 jun 2021

Tussenkomst Brusselse Klimaatwet

Op 11 juni keurde het Brussels Parlement in plenaire zitting een ontwerp van Brusselse Klimaatordonnantie goed. De tekst legt onder andere doelstellingen vast voor vermindering van broeikasgasuitstoot, maar erkent ook de belangrijke rol die burgerbewegingen spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Lees hieronder de tussenkomst van Lotte. 

 

Als groen parlementslid ben ik heel trots dat we vandaag onze Brusselse klimaatwet in dit parlement mogen bespreken en stemmen. Met de covidcrisis lijkt het thema klimaat wat naar de achtergrond geschoven het afgelopen jaar. Tenminste als je covid enkel als gezondheidsprobleem bekijkt en niet als symptoom van de onderliggende klimaatcrisis. In onze ogen stond net daarom klimaat hoog in het summit.

Klimaatverandering zien we meer en meer met eigen ogen. De plotse hitte, de storm vorige week en de overlopende straten...maar de aankomende bijbehorende gevolgen zijn immens en nog steeds moeilijk voor te stellen voor velen. Wat mij betreft gaat alles nog te traag. Om het turning point niet te bereiken zouden we onze dagelijkse gewoontes nog veel extremer moeten wijzigen. 

Ik zie in dit ontwerp dat de Brusselse Regering de urgentie erkent en een duurzaam kader voorlegt met doelstellingen en voorstellen die aansluiten of soms zelfs verder gaan bij wat Europa vooropstelt om samen deze globale uitdaging aan te gaan. Een ambitieus kader geeft plaats aan ambitieuze plannen. Plannen die er zijn en plannen die er moeten komen. Plannen waar de privé, het beleid en de burgers zich naar kunnen richten.

En samen is het sleutelwoord hierin.

Voor directe broeikasgasuitstoot stelt de tekst een vermindering van minstens 90% voor tegen 2050, vergeleken met 2005. Tegen 2030 kiest de Regering voor een bijkomende inspanning van het Gewest vergeleken met de Europese doelstelling die is opgelegd aan België: een vermindering van 40% in plaats van 35%. Deze doelstellingen geven aan waar we op de middellange en lange termijn naar toe moeten. Want hoewel er nú actie nodig is, is het essentieel om over de lange termijn na te denken: hoe willen we dat de toekomst er voor onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, en hun kinderen, uit ziet? Of zoals Jonas Salk, de uitvinder van het polio vaccin, zei: "de belangrijkste vraag die we onszelf moeten stellen, is - zijn we goede voorouders?". 

De aarde zal toch wel blijven voortbestaan, met of zonder mensen erop, maar de essentiële vraag is: hoe willen we dat de generaties na ons op onze planeet kunnen leven? Hoe kunnen wij, als voorouders van toekomstige generaties, zorgen dat de aarde leefbaar blijft? Hier is langetermijndenken voor nodig. Gebruiken we onze aarde nu als stortplaats voor onze eigen kortzichtige belangen, of houden we in onze acties rekening met de generaties na ons?

Native Americans noemen dat het 7-generatie-denken: welke impact hebben mijn beslissingen en acties op de volgende zeven generaties? De Europeanen duiken hun eigen verleden in en hebben het over 'kathedraaldenken', een kathedraal kan je niet bouwen op één legislatuur. Of we het nu willen of niet. Het is samen of het is niet, iedereen moet mee kunnen, of het is niet. Het zal een samenwerking zijn over partijen, gewesten, landen, heen maar ook een hechtere complementaire samenwerking tussen staat, markt én burgers.

Een specifiek element uit dit ontwerp dat ik met name wil benadrukken is het beginsel van de burgerbijdrage. Hierbij erkent het Gewest de rol van burgerinitiatieven en -acties in de strijd tegen klimaatverandering. En ze worden voor een keer niet gewezen op hun eigen persoonlijke ‘verantwoordelijkheid’ om hun kranen niet te laten lopen bij het tanden poetsen, maar ze worden aux serieux genomen in hun lokale intelligentie, hun duurzaam initiatief, hun aanreiken van oplossingen al dan niet in vormen van self governance. Er zullen middelen vastgelegd worden om burgerbijdragen te faciliteren, zoals overeenkomsten van tijdelijke bezetting, een regelgevend kader dat de innovatie of de invoering van commons vergemakkelijkt, partnerschappen tussen overheid en burgers, projectoproepen, en financiële steun.

Dit is voor mij politiek. Politeia. Samen.

Ook wat betreft de democratische controle en transparantie bevat het ontwerp een aantal bepalingen, die de rol van dit Parlement versterken. Er zal een jaarlijkse Klimaatdag worden georganiseerd in het Parlement, waar het jaarverslag van het onafhankelijke Comité van klimaatdeskundigen wordt besproken, en waar de Regering voorstelt welk gevolg ze geeft aan de aanbevelingen van dit Comité. Wat mij betreft zou deze Klimaatdag ook een opportuniteit kunnen zijn om burgerinitiatieven en organisaties die zich inzetten tegen klimaatverandering te betrekken, en het Brussels klimaatbeleid een echt participatief karakter te geven. De uitdaging is zo groot dat bottom up & top down elkaar zullen moeten vinden. Participatie is geen ‘term’ die ons dierbaar is maar een ‘actie’ die ons dierbaar is.

Grote structurele beslissingen moeten genomen worden, en lokale intelligentie zal mee ingezet kunnen worden. Niet één man op de maan, maar alle Brusselaars en Brusselessen samen, als goede voorouders, over grenzen heen op onze gedeelde en begrensde aarde! Groen zal dit ontwerp van klimaatordonnantie met veel plezier steunen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren