22 apr 2020

Tussenkomst Leefmilieu & Coronacrisis

Op woensdag 22 april kwam de Commissie Leefmilieu online samen om de impact van de coronacrisis op leefmilieu, netheid, waterbeleid en energie te bespreken. Lees hier de tussenkomst van Lotte en de vragen die ze stelde aan Minister Maron. 


Danku Minister, kabinetten, administraties en collega's voor het belangrijk werk dat jullie blijven verzetten in deze moeilijke tijd. Een rapport van het WWF maakt de link tussen de vernietiging van ecosystemen en de verspreiding van pandemieën. Voor de volksgezondheid is het daarom essentieel om ecosystemen te beschermen en herstellen. De commissie leefmilieu lijkt essentieel naast uw bevoegdheid welzijn.

We leren wat de écht essentiële beroepen zijn in onze samenleving: zorgsector, parkwachters, de medewerkers van Net Brussel die onze straten proper houden en voor deze helden is thuisblijven vaak geen optie. 
Voor vele anderen is het leven beperkt tot enkele tientallen vierkante meters. Er zijn veel Brusselaars voor wie het dichtstbijzijnde park of groene ruimte hun enige ademruimte is. Helaas zijn de publieke groene ruimten slecht verspreid over het Gewest. Burgerinitiatief Heroes for Zero liet gisteren in de pers noteren: "C’est dans ces moments de restrictions qu’on se rend compte à quel point l’accès à l’espace public est une nécessité de base, un bien commun essentiel".

Elke Van den Brandt en enkele schepenen lieten al enkele straten afsluiten, en de Vijfhoek wordt bijvoorbeeld woonerf om minstens de social distancing op een veilige manier te laten gebeuren.

Er lopen al mooie 'challenges' zoals #buurtnatuur,  in het Frans kan dit #prochedemanature worden, waarbij mensen mekaars geheime "groene plekken dichtbij" leren kennen, zodat men niet richting de grotere parken gaan die als usual suspects nu soms dreigen vol te lopen. En vaak voel je dat nu die ene boom in de tuin van de buurman die je door je raam kan zien, mee bepalend is voor je dagelijkse 'thuisblijf'-gevoel.

Maar ook initiatieven zoals ByeByeGrass die particulieren oproepen om allemaal samen ‘zinloos gras’ om te toveren tot een bloemenweide met wilde bloemen voor bijen, insecten als basis van het herstel van biodiversiteit,..."Eén ding is de 'overhoekjes van gemeentes' aanpakken maar op de particuliere tuin is nog zoveel biodiverse winst te behalen!"

We zien ook dat de crisis mensen ertoe aanzet om meer lokaal en vers te kopen: rechtstreeks van de boer of met groentepakketten, deze initiatieven hebben het drukker dan ooit. Inzetten op de veerkrachtige korte keten blijft belangrijk. Brusselaars kunnen ook zelf aan stadslandbouw doen. Ik juigch dan ook het initiatief 'Semons 1000 graines - Samen zaaien' toe van de Zadenkiosk, op initiatief van Stad Brussel en in samenwerking met Leefmilieu Brussel, Ferme Nos Pilifs, Skyfarms en ParckFarm.

Maar we ook hier weer vele burgerinitiatieven die de Brusselaars mee helpen om een eigen moestuintje al dan niet in de publieke ruimte te starten. We zien dus enthousiasme voor de verloren tradities van het 'gemeengoed' of de commons. Het collectief beheren en delen van lokale middelen en hulpbronnen. We zien daarin een toekomstperspectief met zeer sociale insteek. Ideaal voor ons stadsgewest. Als we de commons een echte plek geven in het beleid en hieraan verder bouwen, zijn we als maatschappij veerkrachtiger wanneer de volgende pandemie zich aankondigt.

  • Hoe kan het Gewest helpen om ervoor te zorgen dat burgerinitiatieven, gemeenten en gewest elkaar vinden om samen te werken om projecten rond biodiversiteit en stadslandbouw op poten te zetten? En wat kan de plaats voor wetenschappers en andere experts hierin zijn? Co-creatie platformen kunnen helpen om de nodige expertise, beslissingsmacht en daadkracht te laten circuleren en zo tot efficiëntie en snelle implementering leiden.
  • Hoe kan het Gewest ervoor zorgen dat alle Brusselaars een groene ruimte op korte afstand van hun woning hebben? Bv door de oprichting van pocket parcs en tiny forests te stimuleren en te steunen?
  • Zijn er controles op het behoud van groene ruimten en bossen, om te zorgen dat de natuur niet verstoord wordt door de vele bezoekers? (bv honden niet aan de lijn, van de paden wandelen)
  • Vanwege uitval door ziekte is de ophaling van vuilniszakken een tijdje verstoord geweest. Nu zouden ze wel weer worden opgehaald, maar niet gesorteerd. Kunt u een update geven over de situatie en wat er wordt gedaan om de medewerkers van Net Brussel te beschermen bij het uitvoeren van hun job?
  • Hoe staat het met de activiteiten van de Haven op dit moment? In hoeverre zijn die verminderd en is er een tijdsplanning voor de eventuele heropstart?
  • Wat betreft energie en water, twee essentiële behoeften, is er besloten om afsluitingen te verbieden. Tot wanneer gelden deze maatregelen? We hebben het in deze commissie al eens eerder gehad over energy communities en zonnedelen, waarbij buurtbewoners zelf opgewekte elektriciteit delen. Dit soort projecten zijn speciaal relevant in deze crisistijden, omdat ze helpen voorkomen dat mensen in energiearmoede geduwd worden. Hier lopen al proefprojecten rond - zijn er zo nog meer gepland? Of kan hier een ander ritme gehanteerd worden in het licht van de economische crisis waar we voor staan?

 

Repliek


Elf Vlaamse media en denktanks roepen met de hashtag #beternacorona op om samen na te denken over de manier waarop ons land en de wereld als geheel beter kunnen worden na corona. Volgens hen moet de grootste injectie in de economie sinds decennia een antwoord bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen die door deze pandemie alleen maar duidelijker zijn geworden, zoals de klimaatcrisis, ongelijkheid en werkonzekerheid. Deze voorbeelden zijn slechts een aantal van vele initiatieven door organisaties, NGOs, burgers, academici en ondernemers die gemotiveerd zijn om na te denken over hoe de wereld er post-corona beter uit zou kunnen zien. Laten we de kans aangrijpen om naar een meer sociaal en ecologisch rechtvaardige wereld te gaan, en daarmee ook de kans op pandemieën als deze in de toekomst verkleinen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren