03 jul 2020

Tussenkomst Petitierecht

Op 3 juli besprak de plenaire vergadering van het Brussels Parlement een wijziging aan het petitierecht, die de drempel van het aantal benodigde handtekeningen verlaagt van 5000 naar 1000. Lees hier de tussenkomst van Lotte.


Net toen deze tekst neergelegd werd, slaagde een groep burgers er op de valreep in om 5000 handtekeningen te verzamelen. Dat is mooi voor de geschiedenisboeken maar het was geen sinecure en een staaltje super citizenship.

Volle maanden gingen vele vrijwilligers de straat op om mensen te overtuigen om heel even het parlement binnen te komen om van gedachten te wisselen.

Ik ben zeer blij dat we reeds enkele stappen hebben gezet en er wellicht nog andere zullen nemen om voluit voor een toekomst te gaan waarbij burgerinspraak volledig horizontaal geïntegreerd wordt in ons "instituut". We moeten burgers ipv een relatief passieve plaats, een actieve plaats geven in het maken van onze samenleving. Ik denk dat burgers hier na deze coronacrisis nog meer en ervoor klaar voor zijn.

Mijnheer Pitseys heeft al uitvoerig mijn punten aangebracht maar ik herhaal graag dat we merken dat overal ter wereld, het oude systeem op zijn grondvesten trilt en dat we op de limieten van de huidige organisatie van onze representatieve democratie botsen. We leven in een maatschappij die door de globalisering van kennis en kunde niet meer te vergelijken is met de tijden toen het parlement zijn intrede deed in de wereld.   

Dit voorstel van ordonnantie is een kleine maar belangrijke stap die om burgers sneller toe te laten hun dossiers op de politieke agenda te zetten. En er moeten nog stappen gezet worden. Dat is de wens van Groen en van vele andere in dit halfrond. Ik hoorde gisteren een expert in onze werkgroep participatie van de VGC zeggen dat vooral oppositie zich gebaat voelt bij participatie dus ik ben zeer trots dat wij hier als meerderheid voor ijveren. Dat we macht willen gaan delen. Dit maakt me trots.

En het ontwikkelen van de nieuwe structuren is ingewikkeld maar niet onmogelijk!  De burgercommissies gingen via het reglement van het assemblee maar in het reglement van een assemblee kunnen we geen regels aannemen die invloed hebben op de rechten en plichten van personen. Wel kunnen we in het reglement van het Brussels Parlement  de procedure bepalen die het Parlement moet volgen voor de behandeling van aan het Parlement gerichte petities.

We zullen hier ook nog met trial en error moeten gaan bekijken hoe we dit vorm gaan geven, net zoals het vademecum voor de burgercommissies zullen we moeten bekijken hoe we de petities die binnen zullen komen structureel

Hierbij ben ik zeer blij dat in die procedure nog een vergemakkelijking is opgenomen en dat burgers na 100 handtekeningen, hun stelling online kunnen plaatsen en andere burgers hier ook digitaal kunnen laten aansluiten. zodat ook voorstellen van mensen die de Brusselaars aanbelangen, maar die niet het netwerk of het enthousiasmerende activisme in zich dragen, ook kans op slagen krijgen.

En wij, parlementsleden, de kans krijgen om te leren van nieuwsoortige processen om onze maatschappij vorm te geven. Processen van co-creatie. Processen die ons voort kunnen stuwen naar een maatschappij die via vele en verschillende perspectieven er een zal zijn vol rijke antwoorden op maatschappelijke uitdagingen. Ik dank u.

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren