12 dec 2019

Tussenkomst plenaire: genderafwisseling, burgercommissies, petitierecht

Op 12 december bespraken de parlementsleden in plenaire vergadering een aantal voorgestelde reglementswijzigingen. Zo zal het parlement voortaan rekening houden met genderafwisseling tijdens besprekingen, kunnen er burgercommissies worden georganiseerd en wordt het petitierecht vergemakkelijkt. Hier kun je Lotte haar tussenkomst lezen en beluisteren.

 

 


Nog een andere wijziging in het kader van een dynamisch debat - en hier in praktijk gebracht - is de afwisseling van gender. Bij de volgorde van sprekers in commissies en plenaire vergaderingen zal er vanaf nu ook rekening worden gehouden met het gender van de spreker.

Het is voldoende aangetoond dat wanneer men met verschillende perspectieven naar een opportuniteit of een probleem kijkt, de uitkomst of oplossing rijker is. Die perspectiefwissel kan dus dynamiek en verdieping brengen.

Concrete stappen zetten, hoe klein deze ook mogen lijken, is getuigen van een wil om te streven naar een gelijkwaardige wereld. En stap na stap kan men laten zien dat het anders kan.
Als u ziet dat er nog steeds geen enkele vrouw door de koning is uitgestuurd om naar verbinding te zoeken tussen de verschillende partijen om onze federale regering te vormen, denk ik dat het geen betoog hoeft dat we er nog lang niet zijn.

Het uiteindelijke doel van ‘feminizing politics’ is niet de gelijkheid of het grote gelijk, nee, het uiteindelijke doel is de democratie versterken en mensen te empoweren. Binnen de politiek moeten we samen een weg zoeken die van competitie, hiërarchie en homogeniteit overgaat naar wat we eerder als ‘vrouwelijk’ quoteren: samenwerken, dialoog, zich horizontaal en inclusief organiseren.
Feminizing politics vraagt ook naar nieuwe vormen van leiderschap, niet top down maar bottom up.

En zo kom ik naadloos terecht bij de andere reglementswijziging die toelaat om burgercommissies te organiseren.

Of het nu gaat over verkeersveiligheid, open ruimte of iets anders: in Brussel zien we steeds meer geëngageerde burgers die problemen of opportuniteiten aankaarten. De vele burgerinitiatieven, commons en andere vormen van collectief actie ondernemen, laten ons zien dat vele mensen politiek handelen. Brussel is dus politiek niet beu maar wel dé politiek, de business as usual. Onze grote uitdaging, en ik verwijs hier naar de openingsspeech van onze president Madrane, zal zijn om samen met de Brusselaars ons politiek bestel her uit te vinden.

We moeten dus durven om de politiek weer van iedereen te maken. Trial and error. Experiment. Evalueren, bijstellen en een kader verfijnen. Daar moeten we absoluut mee aan de slag tijdens deze nieuwe legislatuur. En dat is goed begonnen:

Magali Plovie en Ecolo-Groen legden in 2017 hun tekst voor ‘gemengde commissies’ neer in het parlement. Deze hebben we nu samensemble met experts en vele andere partijen, bewerkt tot een goedgekeurd nieuw reglement.

Een door het parlement of door burgers aangebracht onderwerp kan door gelote burgers samen met de commissie bevoegd voor het onderwerp in kwestie, overlegd worden.
Ikzelf ben ook zeer opgetogen voor de drempelverlagende vernieuwing om een burgercommissie bij mekaar te roepen. Want niet alleen de verlaging 5000 naar 1000 handtekeningen om gehoord te worden in het kader van petitierecht is een manier om zogenaamde participatiemogelijkheden geen dode letter te maken. We zagen dat dit recht nog nooit gebruikt is geweest. Ja wiedes. Maar om als burger een burgercommissie op te laten starten, gaan we nog een stap verder. Je hebt wel 1000 handtekeningen nodig maar (en ik citeer) “Om de nodige handtekeningen te verzamelen, kunnen 100 burgers via de website van het Parlement of de Verenigde Vergadering de oproep om over een onderwerp te beraadslagen bekendmaken en de handtekeningenjacht openen.”

Het mooie is dus dat we niet langer super-geëngageerde burger-heroes nodig hebben die op hun eentje 1.000 handtekeningen te verzamelen om iets op de politieke agenda te zetten: binnenkort wordt het mogelijk om met 100 handtekeningen het voorstel online te plaatsen waar anderen zullen kunnen intekenen. Zo kunnen we ook mensen die geïsoleerd thuis zitten betrekken, en mensen zonder netwerk maar met een duidelijke stem aansluiting geven. Een combinatie van online, offline en empowerment kan de dialoog met de burgers veel dynamischer maken.

Ik hoop dat we dit systeem in de toekomst uitgebreid krijgen naar burgerinterpellaties en zelfs te introduceren regionale volksraadplegingen? Alleszins dit is een begin en we zullen blijven gaan.

 

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren