11 jun 2021

Tussenkomst resolutie cybergeweld

In de plenaire vergadering van 11 juni werd een resolutie om cybergeweld aan te pakken, mede ingediend door Lotte, door een ruime meerderheid goedgekeurd. Lees hieronder Lotte haar tussenkomst. 

 

Ik ben blij dat we vandaag dit voorstel van resolutie over de bestrijding van cybergeweld mogen bespreken en stemmen. Ik wil allereerst de collega's van meerderheid en oppositie bedanken voor de goede samenwerking. 

Helaas blijft het onderwerp van de tekst brandend actueel: naast de online bedreigingen aan het adres van journalisten zit viroloog Marc Van Ranst nu al weken ondergedoken in een safehouse, en ook een tiental andere mensen krijgen bescherming van de veiligheidsdiensten. Dit zijn dan nog maar de publieke personen; ook 'onbekende' mensen zijn vaak slachtoffer van cybergeweld, soms zelfs met zelfmoord tot gevolg. Zo is er het afschuwelijke verhaal van het meisje in Gent dat eerst fysiek seksueel geweld moest ondergaan, waarna beelden daarvan ook nog eens verspreid werden op internet - ze was hierdoor dermate getraumatiseerd dat ze besloot een einde aan haar leven te maken.

En om in de sfeer van het hoofddoekendebat te blijven, onze Gentse collega Hafsa El-Bazioui kreeg na haar zeer serene tussenkomsten in De Zevende dag doodsbedreigingen. Doodsbedreigingen, door te zeggen dat niet een persoon maar de dienstverlening neutraal dient te zijn. Het is niet de eerste keer dat vrouwen het slachtoffer worden van dergelijke doodsbedreigingen en online haat na een publiek optreden. En we zien bij cybergeweld net als bij geweld in de echte wereld ook intersectioneel geweld. Mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of behoren tot een minderheidsgroep en die twee dan nog eens combineren, lopen meer kans het slachtoffer te worden van cybergeweld. Onze Hafsa werd op verschillende fronten aangevallen: als mondige politica, als moslimvrouw uit een minderheidsgroep en als zichtbare feminist. Ongelijkheden in het echte leven worden weerspiegeld in de online wereld.

Je kan het niet eens zijn met zaken, maar dreigen met de dood is altijd een brug te ver, en ons gedrag in dit halfrond, fysiek of digitaal, heeft ook zijn resultaten in onze maatschappij. Het kan niet zijn dat je uitspraken binnen een democratisch kader gevaar opleveren voor jezelf, je gezin en dus voor Hafsa en ook haar kindjes. 

Cybergeweld is een niet te onderschatten probleem waar iedereen, mannen en vrouwen, meisjes en jongens, mee te maken kan krijgen. Zo geeft 31% van de jongeren in België aan al slachtoffer te zijn (geweest) van vernederende of onterende boodschappen op het internet. Net als in de echte wereld komen er online verschillende vormen van geweld voor, versterkt door de relatieve anonimiteit die het internet biedt en het gevoel van straffeloosheid dat daaruit voortkomt. 

Er zijn ontzettend veel nieuwe vormen van geweld en die moeten herkend én (de slachtoffers) erkend worden. En net als bij fysieke geweldpleging, zien we dat we ook bij cybergeweld moeten inzetten op kruispuntdenken. Intersectionele geweldpleging bestaat. 

Daarom is het belangrijk om, ook op het niveau van het Gewest, maatregelen te nemen om cybergeweld te benoemen en te bestrijden:

- we vragen de Regering om bewustmakings- en informatiecampagnes te ontwikkelen, die zowel gericht zijn op slachtoffers, als op daders, getuigen en familie 
- verder willen we dat verenigingen die actief zijn in de bestrijding van cybergeweld financieel gesteund worden, zowel via projectoproepen als structureel 
- er zou zowel een digitaal als een fysiek loket moeten komen waar slachtoffers van cybergeweld makkelijk informatie en steun kunnen krijgen, én aangifte kunnen doen
- het is ook belangrijk dat onze politiezones mee zijn; we vragen om een specifieke module over cybergeweld te ontwikkelen in opleidingscursussen voor politieagenten en diensten voor slachtofferhulp, en om per politiezone een aanspreekpunt te hebben voor cybergeweld. Zo denk ik dat het digitaal kunnen aanmelden van cybergeweld, het mogelijk maakt om het dark number te bestrijden maar ook dat we hierdoor de empathie binnen dienstverlening van de politie kunnen verhogen, want als deze aangiftes fysiek opgevolgd zullen worden, dan kan men daar reeds de hiervoor best opgeleide personen voor inzetten.
- En om af te sluiten, vinden we dat er sowieso meer samenwerking nodig is: we willen dat er een gemeenschappelijk platform wordt opgericht, met het oog op een vlottere opleiding, informatie en coördinatie van de plaatselijke actoren.

Groen zal dit voorstel van resolutie uiteraard steunen, en ik hoop dat het ook op de brede steun van de andere parlementsleden mag rekenen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren