02 jun 2020

Tussenkomst resolutie huiselijk geweld

Op dinsdag 2 juni kwam de Commissie Gelijke Kansen bijeen om een resolutie rond het opzetten van een meldingssysteem voor slachtoffers van huiselijk geweld te bespreken, die door Lotte met de meerderheidspartners was ingediend. De Commissie stemde unaniem in met het voorstel. Lees hier Lotte's tussenkomst.


Intrafamiliaal en huiselijk geweld is een enorm en universeel probleem. We hebben moeten constateren dat er sinds het begin van de lockdown een toename is van deze vorm van geweld: zowel de Nederlandstalige als de Franstalige hulplijn ontvingen tot drie keer meer telefoontjes dan vóór de coronacrisis. Ook de cijfers van de diverse jongerenlijnen en LGTBQ+ tonen dit. Tijdens de lockdown zijn mensen meer thuis dan anders, soms op hele kleine ruimte, wat bestaande spanningen kan verergeren of nieuwe spanningen veroorzaakt. 'Thuis' is niet voor iedereen een veilige plek.

Vrouwen zijn het meest slachtoffer van huiselijk geweld, maar ook mannen krijgen ermee te maken, bij wie het taboe om erover te praten nog groter is. Dan zijn er nog gewelddadige gezinnen waar iedereen zowel dader als slachtoffer is en die zich bijna nooit kenbaar maken. En we mogen natuurlijk ook de impact op jongeren en kinderen niet vergeten; naast direct slachtoffer zijn in veel gevallen zijn kinderen ook indirect het slachtoffer wanneer ze getuige zijn van het geweld tussen hun ouders.

A
ls we hen als maatschappij geen uitweg bieden, kan dat leiden tot 'secundaire victimisatie' die psychische of lichamelijke klachten verergert en herstel vertraagt. Ook het zelfvertrouwen van het slachtoffer en het vertrouwen in het rechtssysteem kunnen afnemen. Voor al deze vormen van huiselijk geweld en slachtofferschap moet aandacht zijn en een gepaste oplossing worden gevonden.

Een aantal maatregelen zijn genomen door organisaties, Gewest, gemeenschappen en gemeenten. Zo zijn er bijvoorbeeld twee taskforces opgericht, er lopen campagnes om de noodnummers en hulpdiensten meer bekendheid te geven, er is extra opvang voor vrouwen en gezinnen in nood.

Met deze resolutie vullen we de maatregelen aan, door te pleiten om een nabijheidssysteem voor meldingen van huiselijk geweld op te richten bij de apotheken. Zo kan iedereen die zelf slachtoffer is van huiselijk geweld, of zich zorgen maakt om iemand anders, naar de dichtstbijzijnde apotheek gaan om melding te doen in een veilige omgeving.

We vragen aan de federale regering om, in nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers van de apothekers en de politiediensten, een dergelijk meldingssysteem ter ondersteuning van slachtoffers van intrafamiliaal geweld op te richten, in het Brussels Gewest gecoördineerd door Brussel Preventie en Veiligheid. Er moet een duidelijke campagne komen om het systeem bij het brede publiek bekend te maken; zo laten we aan slachtoffers van huiselijk geweld weten dat ze er niet alleen voor staan. 

Bovendien vragen we om in samenwerking met equal.brussels en Brusafe de bewustmaking voor intrafamiliaal geweld te verhogen bij degenen die op het terrein actief zijn (lokale agenten, preventiemedewerkers), en om via de intra-Brusselse taskforce rond 'partnergeweld en lockdown' de good practices bekend te maken, te delen en door te geven aan alle actoren in het veld op het gebied van intrafamiliaal geweld. Ten laatste willen we dat er in het volgende gewestelijke preventie- en veiligheidsplan een ambitieuze strategie op wordt genomen om slachtoffers te beschermen en daders uit de woning te verwijderen.

Samengevat, we willen met deze resolutie een laagdrempelig meldingssysteem op poten zetten dat een duidelijk en uniform signaal moet zijn voor slachtoffers van huiselijk geweld. Samen met andere maatregelen die nodig zijn om slachtoffers te steunen, reiken we zo de hand naar deze mensen en laten we weten dat ze er niet alleen voor staan. Ik roep daarom de leden van deze Commissie op om het voorstel mee goed te keuren.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren