29 sep 2021

Vraag aan de Minister: biodiversiteit begraafplaatsen

In de Commissie Leefmilieu van 29 september stelde Lotte een vraag aan Minister Maron over biodiversiteit op begraafplaatsen. Ze wilde weten of er een gewestelijk beleid was om de rijke biodiversiteit op begraafplaatsen te ondersteunen. Lees hieronder haar vraag.

 

Begraafplaatsen en kerkhoven hebben vaak een zeer hoge biodiversiteitswaarde. Door de specifieke omstandigheden en vormen van beheer, zoals het schoffelen van grind- en zandbodems, het uitblijven van bemesting en het gebruik van kalkrijk cement voor het voegen van muurtjes, zijn er doorheen de tijd biotopen ontstaan die uniek zijn voor deze locaties. Verschillende plantensoorten komen in België zelfs bijna uitsluitend nog voor op een aantal kerkhoven. 

Bovendien zijn begraafplaatsen voor grondnestelende wilde bijen van groot belang door de aanwezigheid van open, zonnige plaatsen met losse bodem. Ook vogels worden aangetrokken door deze ecologisch waardevolle gebieden.  

Doordat kerkhoven ook geografisch verspreid liggen in het Brussels Gewest kunnen zij mee ingezet worden in de groen-blauwe verbindingen, want biologische corridors zijn van onschatbaar belang voor de biodiversiteit.  

Het is dus zowel voor de flora als fauna, inclusief de mens, belangrijk om de biodiversiteit op begraafplaatsen en kerkhoven te beschermen, te ondersteunen, en zelfs verder pro-actief te ontwikkelen. Zo kan er op bepaalde plaatsen voor extra waterdoorlaatbaarheid worden gezorgd met wadi's of regentuinen. In Nederland zijn er voorbeelden van wat ze sponsbegraafplaatsen. Simpele systemen om hemelwater op te vangen, bij kerkhoven zelfs vanaf het enorme potentieel van een kerkdak, die ter beschikking staan aan de mensen die het graf van hun naasten komen verzorgen, zijn ook good practices die we reeds kennen. 

En niet in het minste, is het ook voor rouwende mensen en bezoekers deugddoend om in een omgeving met veel natuur rust en troost te kunnen vinden. Hier vindt de natuurlijke circle of live in al zijn aspecten zijn plek.

In Denemarken zag ik deze zomer vele begraafplaatsen waar het groen je volledig omringt. De families van de overledenen dienen zelf voor hun stuk natuur te zorgen. Ik vraag me af hoe we dit naar de Brusselse realiteit kunnen vertalen omdat we allen weten dat Brussel een stad is waar mensen heel veel verhuizen, waar ook plekken zijn voor minder fortuinlijke Brusselaars, .. Ook vraag ik me af hoe een globaal plan voor de biodiversiteit kan samengaan met de individuele keuzes van families ten aanzien van de laatste rustplaats voor hun geliefden. 

In Vlaams-Brabant werd de afgelopen jaren door Natuurpunt en met steun van de provincie de biodiversiteit van kerkhoven en begraafplaatsen in kaart gebracht en werden acties ondernomen voor het creëren van draagvlak en behoud van deze natuurwaarden. Zo kwamen er infoborden en werden concrete handvaten voor ecologisch beheer opgesteld. 

Ook het Brussels Gewest kent meerdere begraafplaatsen met een uitzonderlijke biodiversiteit.  

Ik heb de volgende vragen:

  • Beschikt Leefmilieu Brussel over een inventaris van de flora en fauna die voorkomt op de Brusselse begraafplaatsen? 
  • Zijn er richtlijnen vanuit het Gewest gericht aan de gemeenten voor het ecologisch beheer van hun begraafplaatsen? Bijvoorbeeld het vermijden van pesticiden, bemesting, branders, ... 
  • Wordt er ook naar buitenland gekeken voor good practices?  
  • Staan er al borden op Brusselse begraafplaatsen die aangeven welke soorten zich er bevinden, om zo bezoekers te informeren en sensibiliseren?
  • Zijn er reeds plannen voor een globale aanpak?
  • Kunnen Brusselaars over informatie beschikken hoe ze de laatste rustplaats van geliefden op een zo biodivers mogelijke manier kunnen inrichten en onderhouden, naargelang hun eigen wensen, cultuur, etc? Want natuur heeft natuurlijk ook een mooie link met cultuur en symboliek ten aanzien van leven en dood. Ik geloof oprecht dat er hier op een zeer integere manier mooie publiek-civiele samenwerkingsmogelijkheden liggen.

 

Het volledige verslag met het antwoord van de Minister is hier te lezen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren