07 jul 2021

Vraag aan de Minister: geluidsoverlast

In de commissie Leefmilieu van 7 juli stelde Lotte een vraag aan Minister Maron over geluidsoverlast, specifiek van brommers en moto's. Lees hieronder haar vraag. 

 

In sommige wijken in ons Gewest is er veel overlast van rondscheurende brommers en moto's op straat, sinds de opheffing van de avondklok vaak tot in de late uurtjes. Geluiden horen bij de stadsomgeving, maar sommige geluiden zijn zeer storend en hebben daardoor een negatieve impact op de leefbaarheid van de stad.

Doordat ons stadgewest de maximale snelheid heeft aangepakt, lijkt er minder omgevingslawaai te zijn, is het nu net daarom dat we de brommers en moto's harder horen? Alleszins, het is niet lijken, maar het zijn de optrekkende moto's die de baby van een jong koppel tot 10 keer per nacht wakker brullen aan de Anderlechtsepoort, ieder avond opnieuw. En het valt blijkbaar meer en meer Brusselaars op. Het is echt 'een topic'.  

Geluidshinder kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid: de nachtrust en het concentratievermogen worden erdoor verstoord, terwijl het risico op hart- en vaatziekten verhoogd wordt. 

In 2019 keurde het Brussels Gewest het quiet.brussels plan goed. De doelstelling van het plan is om de gevolgen van geluidshinder op de gezondheid te verminderen, iedereen de mogelijkheid te bieden toegang te krijgen tot rust, en de aantrekkingskracht van de stad te vrijwaren. Het Regeerakkoord geeft aan dat de Regering zal toezien op de uitvoering van het quiet.brussels plan. Een van de visies van het plan is quiet.transport, met als doel het verkeerslawaai te matigen door een vermindering van de voornaamste geluidsemissies bij de bron en het terugdringen van kritieke situaties waarbij sprake is van overmatige geluidshinder. 

 

  • In het quiet.brussels plan staat dat in overeenstemming met de voorschriften van richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai, de door de verschillende soorten vervoer veroorzaakte geluidshinder in het Brussels Gewest strategisch in kaart wordt gebracht en zo nodig herzien, indien belangrijke wijzigingen plaatsvinden op het grondgebied van het Gewest. Hoe vaak worden deze kaarten herzien? 
  • Hoeveel meetstations voor verkeerslawaai zijn er in het Gewest en waar staan deze?
  • Quiet.brussels stelt ook voor om bewustmakingscampagnes te organiseren gericht op de verschillende soorten voertuigen, om het gedrag van chauffeurs te veranderen. Hoe staat het met de uitvoering van deze campagnes? Hoe worden deze geëvalueerd?
  • Procedure 'Artikel 10' (artikel 10 van de Ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving) geeft burgers de mogelijkheid de overheid aan te spreken over geluidsoverlast in hun straat of wijk, door het indienen van een collectieve klacht. Deze klacht wordt vervolgens onderzocht, en na het stellen van een diagnose worden aanbevelingen opgesteld. Hoeveel van dit soort collectieve klachten zijn er binnengekomen sinds het begin van de legislatuur? Hoe werd aan deze klachten gevolg gegeven? Als we lokale intelligentie van burgers echt willen horen, dienen we burgers ook in te lichten over diens mogelijkheden. Worden individuele klagers gewezen op het feit dat ze een collectieve klacht kunnen indienen?
  • Zijn er maximum decibels opgelegd voor brommers of motoren in het Brussels Gewest? 
  • Zijn er in het kader van de lage emissiezone specifieke zaken opgesteld die belendend de geluidshinder van brommers en motors mee zou kunnen beïnvloeden?

 

Het volledige verslag van de discussie met het antwoord van de Minister is hier te lezen. 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren