06 okt 2021

Vraag aan de Minister: geluidsoverlast sirenes

In de Commissie Leefmilieu van 6 oktober stelde Lotte een vraag Minister Maron over sirenes. Ze wilde weten wat het huidige wettelijk kader voor het gebruik ervan is, en wat er gedaan kan worden om geluidsoverlast te voorkomen. Lees hieronder haar vraag.

 

Geluidsvervuiling houdt de Brusselaars letterlijk wakker. De leefbaarheid in onze stad staat onder grote druk van geluidsoverlast. Een zeer veelvuldig terugkomende ergernis is het hoge volume van de sirenes.

Toen met de lockdown, met name tijdens de eerste golf, het omgevingslawaai sterk afnam, leek het geluid van sirenes nog veel luider te klinken dan voorheen. 

Leefmilieu Brussel is een juridische studie gestart in 2020 om de contouren van een nieuw wetgevingskader voor Brussel te bepalen.

U vermeldde vorig jaar dat de huidige uitdaging erin bestaat om frequentiegebieden en geluidsniveaus vast te stellen die de blootstelling van personen aan geluidshinder verminderen en tegelijkertijd het veilige verkeer van prioritaire voertuigen mogelijk maken, rekening houdend met de bijzondere verkeersomstandigheden en het relatief hoge niveau van het omgevingslawaai in steden.

 • Ik ben, samen met vele Brusselaars, nieuwsgierig naar de voortgang van de juridische studie van Leefmilieu Brussel. Is deze inmiddels afgerond en wat zijn de conclusies ervan?

Voortschrijdend inzicht, technologie en innovatie zijn zeer belangrijk bij het maken van beleid. Ik ben dan ook benieuwd of er bij de studie, waarbij de blootstelling van personen aan geluidshinder verminderen centraal zou moeten staan, volgende vragen een antwoord kregen, of dat dit op een andere manier onderzocht is. Mijn vragen zijn de volgende:

 • wat is het aantal decibels van de sirenes van politie, brandweer en ambulance? Zitten deze drie op dezelfde niveau's of zijn er verschillen?
 • is dit meer, minder, of hetzelfde vergeleken met andere steden in België en Europa? 
 • is er een verschil tussen het aantal decibels dat overdag en 's nachts gebruikt wordt? 
 • is er een verschil tussen de decibels binnen de gemeentekernen, de gewestwegen en de ring?
 • zijn er berekeningen van de tijdswinst die behaald wordt door het gebruik van sirenes, op de verschillende dagdelen?
 • wordt er soms ook voor gekozen om geen sirenes en enkel zwaailichten te gebruiken, en zo ja, wanneer?
 • beschikken de hulpdiensten zelf over meettoestellen om het aantal decibels van hun sirenes te meten?
 • bestaat er opleiding of sensibilisering voor het personeel van de hulpdiensten over het gebruik van sirenes?
 • met uitzondering van de DBDMH-voertuigen bestaat er momenteel in Brussel geen enkele geluidsrichtlijn/-verplichting voor andere diensten die dringende opdrachten uitvoeren (politie, private ziekenwagens, MIVB, Sibelga, ...). Wie is specifiek de eindverantwoordelijke voor het bepalen van de decibels van de verschillende sirenes actief op Brussels grondgebied?
 • nu door de zone 30 het geluidsniveau van de stad daalt, kan een sirene die minder hard klinkt beter gehoord kunnen worden. De mogelijkheid om het maximale geluidsniveau van speciale geluidstoestellen bij de immissie (ontvangst) te beperken, zowel wat betreft het volume als de frequentie, is een van de opties die worden overwogen in het licht van de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoe ver staat men daarmee? In welk tijdsbestek zouden de eindverantwoordelijken van de diensten die sirenes gebruiken nu reeds beslissingen kunnen nemen om de sirenes minder luid te zetten? Zijn benchmarks uit andere grote Europese steden voldoende voor hun beslissingen of dienen ze te wachten op een gewestelijk kader?
 • met citizen science-projecten worden al metingen gedaan van luchtkwaliteit en hoeveelheid verkeer, zou er ook een dergelijk project gesteund kunnen worden voor geluid en met name sirenes? Meten is weten, en op deze manier zou er veel uitgebreider gemeten kunnen worden dan met het beperkte aantal meetstations dat het Gewest bezit.
 • in Zweden is een systeem getest dat automobilisten via de autoradio een geluidssignaal stuurt en een berichtje op de display toont als er een ambulance, brandweer- of politiewagen nadert. En in bepaalde delen van Nederland wordt een alarmsysteem gebruikt dat via een app op de smartphone in spraak en beeld een waarschuwing geeft. Dit zorgt niet alleen voor minder geluidshinder voor de omgeving, maar voorkomt ook ongevallen omdat bestuurders sirenes soms te laat horen doordat auto's steeds geluiddichter gebouwd worden. Bent u op de hoogte van deze systemen en hun evaluaties, en overweegt u om zoiets ook in het Brussels Gewest te testen en eventueel in te voeren?

 

Het volledige verslag van de discussie met het antwoord van de Minister is hier te lezen. 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren