24 feb 2021

Vraag aan de Minister: geluidsvervuiling

Tijdens de covidcrisis, en met name de eerste lockdown van vorig jaar, merken we hoe stil de stad kan zijn. Lotte stelde een vraag aan Minister Maron in de Commissie Leefmilieu van 24 februari over welke maatregelen er genomen worden tegen lawaaihinder, en hoe burgers hierbij betrokken kunnen worden. Lees hier haar vraag.

 

Doorheen de coronacrisis in 2020 daalde de concentratie van NO2 in onze lucht in alle Brusselse meetstations gevoelig. 
Maar naast luchtpollutie is ook geluidspollutie een sluipende doder.

Na het ingaan van de eerste ‘ophokplicht’ op 18 maart 2020 werden niet-essentiële verplaatsingen verboden. Het aantal auto’s in het Gewest daalde van ongeveer 75.000 naar 30.000 per dag. De Brusselaars stelden massaal vast dat ook de geluidsoverlast drastisch minderde. Maar het gaat zelfs niet alleen over wat we waarnemen!  Gisteren lazen we op vrt nws dat op wereldschaal een ooit eerder geziene "Golf van stilte" zich manifesteerde door de wereldwijde lockdowns:  Het was tot vijftig procent stiller op meettoestellen voor aardbevingen. Maw De aarde heeft in 2020 een pak minder geschud. Dus niet enkel wat we zelf gewaarworden, maar dus ook de hoogfrequente trillingen veroorzaakt door onze bewegingen en industrie beinvloeden ons leven op aarde. 

In uw bevraging als Minister van participatieve democratie bleek dat vele Brusselaars het belang van de aanpak van geluidspollutie hoog inschatten.

Het regeerakkoord belooft om het quiet.brussels plan verder tot uitvoering te brengen. 

Mijn vragen zijn de volgende: 

  • In het Brussels Gewest wordt geluid al langer gestaag gemeten; daar zijn de dagelijkse cijfers van een trits meetpunten meteen beschikbaar en Leefmilieu Brussel heeft er trends in waargenomen. Deze trends kregen we in de pers (VRT) te lezen in mei 2020. Geluid werd niet opgenomen in het artikel van eind december dat luchtpollutie over de eerste en tweede lockdown verhaalde. Wat zijn de observaties van Leefmilieu Brussel van de tweede golf wat betreft de geluidspollutie? 
  • Belangrijk ook is de Stad 30, sinds begin dit jaar van toepassing in het hele Gewest, die niet enkel de stopafstand voor automobilisten drastisch verkleint. Deze beoogt ook een vermindering van geluidspollutie, en het stimuleren van die maatregel was al een van de kernmaatregelen van quiet.brussels. Op welke manier is er voorzien om deze resultaten te meten? Is er een nul-meting tav Stad 30 op geluidspollutie?
  • Een andere kernmaatregel is om de geluidsniveaus zichtbaar te maken. Poëtisch in het Frans: "Rendre le bruit visible." Zijn daar reeds stappen ondernomen? Acties ter bewustmaking zijn steeds een belangrijke schakel om de burgers te betrekken bij het beleid. Dat zien we bij de fietstellers, de snelheidsmeters, ... maar ook bij de vele citizen science projecten. Zijn er reeds aanvragen van citizen science ondersteuning, zoals we die zien bv bij verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, waterschaarste, ... ten aanzien van geluidsmetingen? 
  • Op welke manier worden de lokale besturen aangemoedigd om lokale plannen en specifiek lokale oplossingen te voorzien wat betreft geluidspollutie? Zijn er reeds good practices die inspirerend kunnen werken?
  • Kan u mij meer vertellen over de evolutie van de geluidsmeetpunten van het Brussels Gewest? Van waar komen we, waar staan we nu en komt er op termijn een fijnmaziger net van geluidsmeters? 
  • In het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) staat dat het Gewest comfort- en stiltezones wil creëren op zijn grondgebied. Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan vermeldde al in 2002 het concept van de comfortzones, dat
    wil zeggen: wegen van het groene netwerk, parken, toeristische centra en andere publieke plaatsen waar preventiemaatregelen tegen geluidsoverlast door het autoverkeer worden genomen. Kunt u een update geven van de bestaande comfortzones en de uitvoering van een eventuele analyse van plekken waar nieuwe comfortzones nodig zijn?

 

Het volledige verslag van de discussie en het antwoord van de Minister zijn hier te lezen. 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren