20 jan 2021

Vraag aan de Minister: het overstorten van de Brusselse riolen

In de Commissie Leefmilieu van 20 januari stelde Lotte een vraag aan Minister Maron over het overstorten van de Brusselse riolen, wat de kwaliteit en de biodiversiteit van de waterlopen in gevaar brengt. Ze wilde weten wat de Minister doet om dit te voorkomen door geïntegreerd regenwaterbeheer, aangepaste infrastructuur en ontharding. Lees hieronder de vraag van Lotte en het antwoord van de Minister.

 

Burgerinitiatieven als Canal It Up trekken samen met organisaties als Greenpeace en BRAL aan de alarmbel: te vaak vloeit er rioolwater over in de Zenne of het kanaal. Volgens gegevens van het meetnetwerk Flowbru stroomt er jaarlijks 10 miljoen m3 ongezuiverd water uit de Brusselse riolen in de Zenne of het kanaal.

Mevrouw Parmentier en ik hebben er al meermaals op gewezen dat een geïntegreerd watersysteem noodzakelijk is om Brussel te ontharden en regenwater op alternatieve manieren op te vangen. Dat is nodig om de grondwaterreserves aan te vullen, die noodzakelijk zijn om binnen een stedelijke context voor groen te zorgen.

Een geïntegreerd watersysteem kan er bovendien voor zorgen dat het Brusselse overstortsysteem de biodiversiteit in de waterlopen niet in gevaar brengt. Het frequente overstorten in de Zenne bij zware regenval zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte in het water sterk afneemt en heeft zo een rechtstreekse invloed op de fauna en flora in de rivier.

Een derde reden om een geïntegreerd watersysteem in te voeren, is dat de rioleringsbuizen anders sneller verslijten, waardoor de onderhoudskosten oplopen.
Drie overlopen - die van Sainctelette (Paruck), Molenbeek en Maalbeek - zijn in Brussel goed voor 75% van alle lozingen. De problematiek is dus vlot identificeerbaar. Als die drie overlopen worden aangepakt, zullen de lozingen met 75% afnemen. Daardoor zal de efficiëntie van de waterzuiveringsstations sterk toenemen, aangezien er minder regenwater moet worden verwerkt.

De ideale oplossing bestaat erin om niet al het regenwater de riolering in te laten stromen. Dat kan door het rioolsysteem zo te bouwen en te renoveren dat het regenwater vastgehouden wordt alvorens het wegstroomt. Ik heb daarover staatssecretaris Smet al ondervraagd bij een discussie over de mogelijkheden van de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV).

Die transformatie is absoluut noodzakelijk, maar zal pas resultaten opleveren op lange termijn, terwijl de bevolking ondertussen blijft groeien en de regens heviger worden. Er zijn dus ook op kortere termijn oplossingen nodig die soelaas bieden. In het regeerakkoord staat dat de regering de bouw van spaarbekkens zal verminderen en alternatieve methoden voor het beheer van afvloeiend hemelwater zal bevorderen via een geïntegreerd regenwaterbeheer.

Als u zegt dat u minder spaarbekkens zult bouwen, bedoelt u dan eigenlijk dat u minder spaarbekkens zult bouwen met methoden uit het verleden? Zoekt u wel naar alternatieve geïntegreerde en meer ecologische stortbekkens voor de toekomst? Wat is de stand van zaken van het Belliard-stormbekken in Maalbeek? Wat houdt de geplande optimalisering in? Zal het volume uitgebreid worden?
Wat is de stand van zaken van een stormbekken bij de Molenbeek?

Voor de Sainctelette-overloop zijn slechts zeer kleine aanpassingen gepland. Net naast die overloop zal het nieuwe Beco-park aangelegd worden. Het burgerinitiatief ziet een gouden kans om een stormbekken aan te leggen onder het park vooraleer het aangelegd wordt. Overweegt u dat?

Voor het beschermen en onderhouden van de natuur in Brussel speelt ook de waterkwaliteit een belangrijke rol. Tegen 2027 moeten alle waterlichamen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water 2000. Voor Brussel gaat het dan over de Zenne, het kanaal en de Woluwe. Hoe zult u ervoor zorgen dat ze aan de verplichtingen uit de Europese richtlijn voldoen?

 

Het volledige verslag van de discussie en het antwoord van de Minister zijn hier te lezen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren