06 okt 2021

Vraag aan de Minister: maatschappelijke kost geluidsvervuiling

In de Commissie Leefmilieu van 6 oktober stelde Lotte een vraag aan de Minister naar aanleiding van een Franse studie over de maatschappelijke kosten van geluidsvervuiling. Lees hieronder haar vraag.

 

Een nieuwe Franse studie van ADEME et le Conseil national du bruit (CNB) van 22 juli 2021 toont aan de de sociale kost van geluidsvervuiling enorm is en dat de investeringen die nodig zijn om geluidshinder te vermijden vele malen lager liggen dan het bedrag dat de geluidshinder de gemeenschap kost.

In Frankrijk zou die sociale kost tot 156 miljard euro per jaar bedragen. De Franse maatschappij is sterk te vergelijken met de Belgische, dus ik neem de vrijheid om hun conclusies over te nemen voor België, en hier Brussel.

Een aanzienlijk deel van de maatschappelijke kosten van lawaai kan worden vermeden door zaken die tevens hun nut hebben ten aanzien van het klimaat zoals de vermindering van de luchtverontreiniging. Bij wijze van voorbeeld werden in de studie vier maatregelen geanalyseerd waarbij het verminderen van lawaaihinder en luchtverontreiniging samengaan. Zij vertonen allen een zeer interessante verhouding tussen de verwachte baten en de geïnvesteerde kosten: de verlaging van de snelheden op autowegen (kosten-batenverhouding over tien jaar van 685), de verregaande invoering van lage-emissiezones (kosten-batenverhouding over vier jaar van 13), de verbetering van de akoestische kwaliteit van schoolgebouwen (jaarlijkse kosten-batenverhouding van 10) en de toepassing van een charter voor een "chantier propre" (jaarlijkse kosten-batenverhouding van 3).

Deze studie opent dus een groot prospectief veld op het gebied van de verbetering van de geluidsomgeving. Het biedt robuuste elementen die nuttig zijn voor kosten-batenanalyses aan de hand waarvan de financiële kosten van geluidsbeperkende maatregelen kunnen worden vergeleken met de sociale baten die eruit kunnen voortvloeien in termen van verbeterd welzijn voor de bevolking en vermeden kosten voor de gemeenschap in haar geheel. Dat cardiovasculaire ziektes en obesitas enorm aan geluidshinder gelinkt zijn, verbaast jammer genoeg niet meer, maar dat er zelfs bijna een miljard verlies is door leermoeilijkheden laat ons beseffen hoe verregaand geluidsvervuiling ons dagelijks leven beïnvloedt. 

Het stemt me hoopvol dat enkele actiepunten die dit rapport aangeeft al opgenomen zijn in het gewestelijk beleid: Stad 30, uitbreiding van de LEZ. Zeker omdat de studie aangeeft dat 68,4% van de hinder gerelateerd is aan verkeer. Maar nu de studie zeer sterk benadrukt dat ingrepen niet enkel goed zijn voor het welzijn en de leefbaarheid in de stad van de Brusselaars, maar dus zelfs goed voor de schatkist, vroeg ik me af welke good practices er nog te destilleren zijn voor ons Gewest.

Vandaar de volgende vragen:

  • Heeft u kennis genomen van deze zeer uitgebreide studie van ADEME et le Conseil national du bruit (CNB), 'Le coût social du bruit en France'? 
  • Zijn er concrete zaken uit deze studie die geo-sociologisch heel anders zouden zijn in het Brussels Gewest en ter studie voorliggen of voorgelegd kunnen worden bij Leefmilieu Brussel?
  • Liggen er, buiten de enorme klus én meerwaarde die de uitbreiding van de LEZ zal zijn, nog goede ideeën met een hoog win-win karakter uit deze studie op tafel? Zoals bijvoorbeeld de akoestische verbetering van de schoolgebouwen (mooi in combinatie met de Renolution en het isoleren van schoolgebouwen voor hun energieperformant karakter en hun intrede naar hernieuwbare energie) of het 'chantier propre'-concept?

 

Het volledige verslag met het antwoord van de Minister is hier te lezen. 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren