30 sep 2020

Vraag aan de Minister: noodfonds kunstenaars en cultuurwerkers

Op woensdag 30 september stelde Lotte een vraag aan Minister Clerfayt in de Commissie Economische Zaken over de noodsteun aan kunstenaars en cultuurwerkers. Lees hieronder haar vraag.


Nog voor de lockdown werd de cultuursector als een van de eerste geraakt. Nu blijft deze sector in zijn eindeloze complexiteit het kleine broertje dat over achteraan hinkelt, overal hard moet roepen om gezien te worden. Ik help hen roepen want hun adem begint te stokken. HEAR OUR VOICE. Hoor de stem van de sector.  

Net zoals overal ten lande kreunt ook de Brusselse creatieve sector dieper en dieper. De situatie sleept aan, slaat nog diepere kraters. Niet enkel in de financiën van kunstenaars en hun omgeving maar ook in het nut van hun bestaan. Het uitblijven van mogelijkheden om de verschillende kunstdisciplines uit te voeren, te delen met een publiek, met de buitenwereld, begint sterk te wegen. Geen uitzicht. De onnoemelijke stress van de veranderende kleurcodes en de schrik en gebrek aan extra energie die scholen te baat hebben om cultuur te gaan beleven met hun klassen. Het is een tragedie voor de samenleving en voor de democratie.  

De sector bedacht zelf overlegstructuren om de individuele kunstenaars te vertegenwoordigen in het debat met het beleid, om solidariteit te zoeken tussen de verschillende disciplines, belangenverenigingen van verschillende kunstvormen die nog nooit bestonden, kwamen samen. Maar ook concrete steunmaatregelen, SOS relief waarbij geven en nemen in een radicale vorm van solidariteit werd gegoten, de voedselverdeling van Feed The Culture,...om nog maar te zwijgen van alle stilzwijgende individuele reddingsoperaties.  

Om dit aan te pakken heeft de Brusselse regering een specifieke steun voor kunstenaars en scheppers in het leven geroepen. Mijn collega Pierre-Yves Lux en ik stelden hierover een actuele vraag in de plenaire vergadering aan de Minister-President. We willen graag weten hoe de uitvoering hiervan u vergaan is. 

 • Welke vorm zal het aannemen, 
 • welk budget is nodig is om het uit te voeren, 
 • hoe schat u de uitvoerbaarheid ervan in en 
 • heeft u reeds een eerste inschatting/evaluatie?

In de praktijk zouden uitzendkrachten in de Brusselse cultuursector steun kunnen krijgen tot een maximum van :

- 1.500 euro voor de werknemer die tussen 13 maart en 31 mei 2020 een inkomen heeft ontvangen van maximaal 775 euro netto;
- 1.000 euro voor een werknemer die in dezelfde periode een inkomen tot 1.550 euro netto heeft ontvangen;
- 500 euro voor een werknemer die in dezelfde periode een inkomen tot 3.100 euro netto zou hebben ontvangen.

Kan u meer vertellen over deze bedragen en deze aftopping, want laat me toe u te zeggen dat dit zeer laag is. Een alleenstaande mama met drie kinderen die als kunstenares 3100 euro zou verdiend hebben in een periode van 2,5 maand, zou dan 500 euro extra krijgen. Diezelfde mama heeft een atelier dat ze blijvend moet betalen, ook al moet ze thuis zijn met haar kinderen en vallen haar opdrachten weg, en zou om te kunnen werken in een milieu met een uurrooster dat absoluut niet gelijklopend is met de gesubsidieerde crèche-faciliteiten, zeer vaak andere, betalende kanalen moeten aanspreken om het werk te doen dat haar eigen is. I rest my case.

En ook slechts eenmalig terwijl de crisis verder uitdiept voor de sector. 

Ook hoor ik van collega's uit het milieu dat het administratief uitvlooien (ontvankelijkheid, plafonds, statuten van contracten, ...) veel tijd neemt en veel vragen doet rijzen. Vele Brusselse kunstenaars moeten kiezen of ze Vlaamse steun of Brusselse steun aanvragen, en ook hier zou het unieke loket dat uw collega's Vervoort en Smet ter harte willen nemen, een grote meerwaarde voor geweest zijn.  

 • Hoeveel aanvragen zijn er ontvangen en met welk gekoppeld bedrag?
 • Is er reeds een analyse van deze vorm van noodhulp?
 • Wat is het profiel van aangemelde kunstenaars en in welke inkomensschaal vallen zij?
 • uit welke gemeentes kwamen meer aanvragen dan anderen?
 • heeft u getallen over de disciplines waarin  de aanvragers werkzaam zijn? En zo ja, kan u cijfers geven ten aanzien van hulp tav discipline?
 • Hoeveel aanvragen werden niet ontvankelijk verklaard? Om welke redenen? Zo ja, zijn de afgewezenen al op de hoogte gebracht? Is er een mogelijkheid tot beroep?
 • Is er nog overschot en heeft u hier complementaire plannen mee voor de noodlijdende sector?

Enkele gemeentes gingen op eigen houtje al engagementen aan met de cultuursector in het kader van #supportlocalartists.

 • Heeft u in uw hoedanigheid als minister bevoegd voor de gemeentes, samengewerkt met de verschillende schepenen van cultuur om coherentie te vinden in de verschillende vormen van het ondersteunen van onze lokale en zeer gewaardeerde Brusselse kunstscene?

En als laatste vraag, in het manifest van de Belgische beroepsfederaties in de cultuursector, staat iets waar ik sinds dag 1 op hamer, dat er systematisch overleg wordt gepleegd met de sector.

 • Betrekt u actoren van de sector bij de vormgeving van de noodfondsen en in het algemeen de covid-noden van onze Brusselse cultuurwereld? Zo ja, wie zit mee rond tafel?

 

Het verslag van de discussie en het antwoord van de Minister zijn hier te lezen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren