29 sep 2020

Vraag aan de Minister: oprichting van een tweetalig cultuurloket

Op 28 september stelde Lotte een vraag aan Minister-President Vervoort over het tweetalig loket voor kunstenaars en cultuurwerkers. Ze wilde weten wat de tijdslijn voor oprichting van het loket is en hoe de samenwerking is met de andere beleidsniveau's en de sector zelf. Lees hieronder haar vraag.


De coronacrisis heeft onze economie zwaar getroffen en de gevolgen zullen nog lang voelbaar zijn. Ze heeft ons met name nog eens met de neus op de feiten gedrukt over hoe kwetsbaar of zelfs precair de situaties zijn waarin kunstenaars en andere spelers uit de cultuursector zich bevinden.

Verschillende steun- en noodmaatregelen zijn al aangekondigd op federaal, regionaal en lokaal niveau, die broodnodig waren. Maar er zijn ook meer structurele maatregelen nodig om het overleven van deze belangrijke sector op de lange termijn te kunnen garanderen.

Een van de mogelijke structurele maatregelen is de oprichting van een meertalig loket. Dit loket kan Brusselse kunstenaars en cultuurspelers informatie geven over subsidies, statuten en administratieve steun, maar biedt ook in deze onzekere coronatijden een extra meerwaarde.

Het Brussels regeerakkoord geeft aan dat de Regering zal: "bijstand verlenen om een tweetalig uniek-loket voor de Brusselse cultuurspelers en kunstenaars op te richten". Bovendien zegt het Regeerakkoord: "De Regering zal binnen haar bevoegdheden ijveren voor een bestuursmatige vereenvoudiging in het cultuurbeleid om de samenwerking tussen de gewestelijke en gemeenschapsinstanties te bevorderen en hiervoor de nodige mechanismen te ontwikkelen".

Op andere beleidsniveau's zoals de Fédération Wallonie-Bruxelles en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) staan er gelijkaardige passages in het bestuursakkoord over de oprichting van een eengemaakt cultuurloket als duidelijk aanspreekpunt voor Brusselse cultuurspelers. Ook de sector zelf zou er uiteraard bij betrokken moeten worden.

Tijdens de interministeriële conferentie rond cultuur die plaatsvond op 14 juli is bovendien afgesproken dat er een werkgroep zal komen om een studie op te maken over een cultuurloket als gecentraliseerd informatiepunt voor de sector.

Hier ligt dus een unieke kans om over taal- en gemeenschapsgrenzen heen samen te werken en een cultuurloket op te richten, samen met de sector, dat volledige, meertalige informatie biedt.

Ik heb de volgende vragen:

  • In verband met de afspraak die gemaakt is op de interministeriële conferentie: kunt u meer details geven over de werkgroep? Wie zitten daarin? Is deze inmiddels al samengekomen en zo niet, wanneer zal deze samenkomen? Wanneer worden de eerste conclusies of aanbevelingen verwacht?
  • In verband met de de oprichting van het loket zoals aangekondigd in het Regeerakkoord: wat is de tijdslijn?
  • Hoe zal ervoor gezorgd worden dat zowel de Brusselse culturele wereld als de andere beleidsniveau's worden betrokken bij de oprichting en vormgeving van het loket?
  • Hoe is de samenwerking met de gemeenten? Heeft er al overleg plaatsgevonden met hen over dit onderwerp?
  • Hoe staat u tegenover de mogelijkheid om een breder debat te houden over de oprichting van het cultuurloket, zodat er maximaal rekening kan worden gehouden met de noden en verwachtingen van de sector en zij ook de kans krijgen om hun inbreng mee te laten tellen?

 

Het verslag van de discussie en het antwoord van de Minister-President kun je hier lezen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren