31 mei 2021

Vraag aan de Minister-President: openstellen van groene ruimte voor kwetsbare Brusselaars

In de Commissie Territoriale Ontwikkeling van 31 mei stelde Lotte een vraag aan de Minister-President over de mogelijkheden voor het openstellen van groene ruimtes voor kwetsbare gezinnen in Brussel. Vorig jaar tijdens de eerste lockdown stelde ze de vraag al, en ze wilde weten hoe de situatie er inmiddels voor staat. Lees hieronder haar vraag.

 

Tijdens de eerste lockdown een jaar geleden werd duidelijk dat voor veel Brusselse gezinnen er een groot tekort is aan buitenruimte waar kinderen kunnen spelen en sporten en gezinnen samen op adem kunnen komen. Veel Brusselaars, en met name degenen in kwetsbare situaties, beschikken niet over een eigen terras of tuin. Ik stelde u toen een vraag hierover. Ook dit jaar toonde de overspoeling van de Brusselse parken bij de eerste lentedagen aan hoe groot de nood is aan groene openbare ruimte in ons Gewest. In deze derde golf wil ik dit thema daarom nogmaals bij u aankaarten. 

In de pers (VRT) konden we onlangs al lezen over een hartverwarmend initiatief van een man uit Bekkevoort, die met een oproep op Facebook zijn privé tuin openstelt voor gezinnen uit de buurt die niet zelf over buitenruimte beschikken. In Laken zagen we vorig jaar de filosofie van de commons, het collectief beheerde gemeengoed, opleven. Buurtbewoners gingen ieder in hun netwerk op pad om de slechtst behuisde gezinnen persoonlijk uit te nodigen om op het terrein dat ze tijdelijk in gebruik hadden van CLTB veilig en in de eigen bubbel te komen spelen, sporten, zonnen, ... De kracht van burgerinitiatieven en lokale organisaties is dat ze zeer snel de moeilijk te bereiken en kwetsbare medemensen weten te vinden - maar steun vanuit het Gewest is nodig om meer mogelijk te kunnen maken.

Er is nood aan het openstellen van buitenruimte én een duidelijke omkadering voor deze openstelling, zodat de Brusselaars die er het meest nood aan hebben, er gebruik van kunnen maken. Zo zijn er tal van groene ruimtes van de Gewestelijke of lokale overheden die voor publiek afgesloten zijn, ik denk bijvoorbeeld aan de nog te ontwikkelen perimeters van de RPAs, waar zich soms grote buitengebieden bevinden. De ontwikkeling van nieuwe parken is gaande, zo werd onlangs het park Pannenhuis geopend, een groene schakel tussen Belgica en Tour & Taxis en het Bockstaelplein. Dit is uiteraard zeer welkom, maar wellicht zijn er nog mogelijkheden om bepaalde gebieden versneld open te stellen? We zouden ook moeten kijken naar buitenruimtes met een privé statuut, zoals groenzones die eigendom zijn van bisdommen of kerkfabrieken, afgesloten ruimtes van intercommunales, en private tuinen of bossen die tijdelijk, goed omkaderd en met respect voor de aanwezige biodiversiteit publiek toegankelijk kunnen worden gemaakt.

Mijn vragen zijn de volgende:

  • Zijn er sinds de eerste lockdown vorig jaar extra buitenruimtes beschikbaar gesteld aan de Brusselaars, op initiatief of met steun van het Gewest? Zo ja, hoeveel?
  • Hoe wordt het evenwicht verzorgd in het openstellen voor mensen en het respecteren van de aanwezige biodiversiteit?
  • Toen ik deze vraag vorig jaar stelde, zei u dat er gebruik kon worden gemaakt van de kennis bij Perspective van waar beschikbare gronden zich bevinden in het Gewest, zoals braakliggend terrein, binnenplaatsen van huizenblokken, groene ruimten. U gaf aan dat er in een aantal strategische gebieden zeker potentieel is, maar dat er om de ruimte concreet beschikbaar te maken werk nodig is om te zien wat de mogelijkheden zijn en welke eventuele aanpassingen gemaakt zouden moeten worden op gebied van sanering en beveiliging bijvoorbeeld. Hoe staat het inmiddels met dit onderzoek? Heeft Perspective een overzicht of cartografie kunnen maken van beschikbare gronden, en onderzocht wat er zou moeten gebeuren om ze te kunnen openstellen?
  • Ik suggereerde in mijn vraag vorig jaar om zeker gebruik te maken van de kennis en knowhow van de vele burgerinitiatieven en commons, omdat zij lokaal verankerd zijn en dus weten wat er in hun gemeente eventueel kan en nodig is. Is er een samenwerking geweest of gaande met initiatieven en verenigingen om meer buitenruimte beschikbaar te maken?
  • Welke andere maatregelen kunnen er genomen worden om te zorgen dat alle Brusselaars, en zeker de meest kwetsbare, op een veilige manier buiten kunnen zijn en gebruik kunnen maken van de openbare ruimte?

 

Het verslag van de discussie met het antwoord van de Minister-President is hier te lezen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren