15 nov 2021

Vraag aan de Minister-President: transparantie bij Kanal

In de commissie Territoriale Ontwikkeling van 15 november stelde Lotte een vraag aan Minister-President Vervoort over transparantie bij Kanal. Lees hieronder haar vraag.

 

De transparantie van de transformatieopdracht van de Citroëngarage naar een inclusieve kunstenplek stond al bij aanvang ter discussie. Ik herinner me nog de kritische vragen n.a.v. de studie door uw kabinet besteld, ten aanzien van de toekomstige functie van de Citroëngarage. De keuze voor een kunstencentrum werd relatief snel genomen. Ook de conventie met Pompidou werd volgens velen ontransparant en snel genomen. Toch blijft deze, naar uw woorden, volledig centraal staan.

De recente carrousel van het expertenpanel, de open brieven die het bestuur van Kanal in vraag stellen en de aanstelling van de artistieke directrice maakt dat we als parlement de Brusselse Regering dienen te ondervragen naar de structuur en beheer van het museum. U zei: "Il est essentiel de garantir l'indépendance de l'institution, que nous devons tous défendre." Ik verdedig graag samen met u artistieke vrijheid binnen een duidelijk transparant kader. Onze taak is het juiste gebruik van publieke middelen veilig te stellen. Vandaar mijn vragen:

Het beheerscontract bepaalt in artikel 19 dat de Stichting "respecte l'ensemble des contrôles prévus par l'ordonnance organique du 23 février 2016 portant les dispositions générales applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions".  

  • Over welke controlemiddelen, interne audit en beheerscontrole beschikt de Regering in het kader van de toepassing van de ordonnantie op de Stichting? Indien de Regering hier gebruik van gemaakt heeft, kan u resultaten overmaken aan het Parlement?
  • Valt Stichting Kanal in het licht van deze ordonnantie te categoriseren als autonome bestuursinstelling van tweede categorie, gezien haar werkzaamheden hoofdzakelijk gefinancierd worden door het Brussels Gewest? (art. 85, °2, a)? Moeten de begrotingen van de Stichting in die zin dan ook worden meegedeeld aan het Parlement (art. 86, paragraaf 3), ter goedkeuring voorgelegd aan de Regering en ter controle worden overgemaakt aan het Rekenhof (art. 90, paragraaf 2)?

Relatie MSI-Stichting Kanal-Gewest

MSI duidt na aankoop van een pand een opdrachthouder aan. Op de website van MSI staat de directeur-generaal van Kanal als lid van het team.

  • Staat de opdrachthouder op de payroll van MSI? Indien dit zo is, wordt zijn loon door MSI betaald en is het Gewest zijn hiërarchische overste. Is de opdrachthouder dan wel gebonden door het inhoudelijk reglement van Stichting Kanal en diens HR-dienst?
  • Wat is de rol van de opdrachthouder bij vastlegging van de gebruiksovereenkomst/conventie tussen MSI en Stichting Kanal? Welke financiële transacties werden wanneer en door wie geboekstaafd tussen Stichting Kanal en MSI?
  • Wanneer en door wie werd Pompidou voor het eerst als structurele partner naar voor geschoven? Is het contract of de overeenkomst met Pompidou enkel afgesloten met Stichting Kanal of ook met het Gewest? Was dit een regeringsbeslissing, een beslissing van de directie van MSI of een beslissing van de RvB van Stichting Kanal?
  • Stichting Kanal heeft 5 vitale polen voor zijn functioneren: beheer van immobiliën, cultuurbeheer, publiekswerking, communicatie/marketing/sponsoring, administratief beheer/financieel beheer. Het goedgekeurde organigram is evolutief. Kan ook de functie van de opdrachthouder van MSI, nu de meer gerichte inhoudelijke functies zoals de artistieke leider worden ingevuld, verschuiven naar bijvoorbeeld projectleider van de bouw, een opdracht die het meest aanleunt bij de opdracht van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting? Wacht men verdere stappen t.a.v. de artistieke uitbouw van het team af tot men met de nieuwe artistieke directie zowel van Pompidou als Kanal in overleg is gegaan of heeft dit overleg reeds plaatsgevonden?

 

Het verslag van de volledige discussie met het antwoord van de Minister-President is hier te lezen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren