19 okt 2021

Vraag aan de Staatssecretaris: studie seksueel geweld in België

In de Commissie Gelijke Kansen van 19 oktober stelde Lotte een vraag aan de Staatssecretaris over de recente studie naar seksueel geweld in België van de UGent, de Universiteit van Luik en het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek. Ze wilde weten wat de Staatssecretaris onderneemt om dit probleem aan te pakken in Brussel. Lees hieronder haar vraag.

 

Midden juni werden de resultaten van de eerste grootschalige representatieve en gender- en leeftijdsgevoelige studie over seksueel geweld in België gepresenteerd, uitgevoerd door de UGent, de Universiteit van Luik en het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek.

De conclusies zijn schokkend: twee derde van de Belgische bevolking krijgt in de loop van zijn of haar leven te maken met seksueel geweld. Dit geldt voor bijna de helft van alle mannen in België en acht op de tien vrouwen. Twee op de vijf vrouwen en één op de vijf mannen maakten hands-on seksueel geweld mee (dwz met fysiek contact tussen pleger en slachtoffer). 

Mensen die tot de LGBTQIA+ gemeenschap behoren blijken extra kwetsbaar: 80% van de LGBTQIA+ personen werd al blootgesteld aan één of andere vorm van seksueel geweld. 79% kreeg te maken met hands-off seksueel geweld (bv. seksuele intimidatie, vormen zonder fysiek contact tussen pleger en slachtoffer) en 42% met hands-on seksueel geweld, waarvan 24% (een poging tot) verkrachting.

Ook vluchtelingen maken vaak seksueel geweld mee; in deze groep was maar liefst 84% al slachtoffer van seksueel geweld, bij 61% gebeurde dit in de laatste 12 maanden toen ze al in Europa of België waren. 

Een andere verontrustende conclusie is dat de meeste slachtoffers nog geen hulp hadden gezocht. Slechts 7% zocht professionele hulp en slechts 4% meldde hun slachtofferschap bij de politie. Bovendien worden slachtoffers systematisch geconfronteerd met secundaire victimisatie, oftewel het opnieuw slachtoffer worden door de houding of werkwijze van politie, justitie, artsen,.... 

Ik heb de volgende vragen:

  • Zijn er uitgesplitste cijfers over seksueel geweld in het Brussels Gewest? 
  • Wat is de stand van zaken over actie om seksueel geweld aan te pakken in de interministeriële samenwerkingen tussen uzelf en de verantwoordelijke Ministers op andere beleidsniveaus?
  • Welke verenigingen die strijden tegen seksueel geweld, offline of online, worden door het Gewest ondersteund? 
  • Uit het onderzoek blijkt dat zeer weinig slachtoffers professionele hulp zochten en er nog minder naar de politie stapten. Schaamte, angst om niet geloofd of serieus genomen te worden, niet weten dat men geholpen kan worden of waar men hulp kan vinden,... zijn als belemmeringen voor het zoeken van hulp genoemd in de studie. Dit is een groot probleem dat proactief aangepakt dient te worden. Welke maatregelen kunnen er op Gewestniveau genomen worden om zorg- en politiediensten toegankelijker te maken en om te zorgen dat slachtoffers vaker om hulp vragen?
  • Een van de aanbevelingen uit de studie is om een adequatere communicatie rond seksueel geweld in publieke beeldvorming te ondersteunen, waarbij het bestendigen van verkrachtingsmythes en stereotiepe verkrachtingsscenario’s vermeden wordt, maar waarin wel de verschillende vormen van zowel hands-off als hands-on seksueel geweld in offline- en online situaties worden belicht. Hoe kan het Gewest bijdragen aan dit soort van communicatie? 
  • Ondanks het feit dat vrouwen vaker slachtoffer zijn, zijn de percentages voor mannen die seksueel geweld meemaakten ook zeer hoog, namelijk bijna de helft. Bovendien is voor mannen de stap om hulp te zoeken of aangifte te doen vaak nog groter. Dit geldt ook voor de LGTBQIA+ community. Er is duidelijk een grote problematiek die nog steeds vasthangt aan ons patriarchale systeem. Zijn er plannen voorzien om dit zichtbaar en bespreekbaar te maken? De studie beveelt aan om in alle beleidsdocumenten tot uiting te laten komen dat élk individu het slachtoffer kan worden van seksueel geweld, en dat er dus rekening moet worden gehouden met geslacht, leeftijd en seksuele geaardheid. Hoe kunt u daar als Staatssecretaris voor Gelijke Kansen aan bijdragen? 

 

Het verslag van de discussie met het antwoord van de Staatssecretaris is hier te lezen. 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren