01 okt 2021

Vraag aan het Collegelid: atelierbeleid kunstenaars

In de plenaire vergadering van de Raad van de VGC op 1 oktober stelde Lotte een vraag aan Collegelid Smet, over de stand van zaken van het 'Plan Atelier' van de VGC. Lees hieronder haar vraag.

 

In februari kondigde u aan dat de VGC opnieuw 1 miljoen euro zou vrijmaken voor atelierruimte voor kunstenaars. Er kwam een Taskforce Plan Atelier, waarin met verschillende partners samen een atelierbeleid uitgewerkt zou worden. Ik stelde u er toen al een vraag over, en met deze vraag zou ik graag opvolgen wat de huidige stand van zaken is van het Plan Atelier en wat de vorderingen zijn. 

In het Brussels Gewest is er helaas een schrijnend tekort aan betaalbare ateliers en werkplekken voor kunstenaars. Ik ben daarom verheugd dat ook de VGC als kleine overheid inspanningen doet om dit te verbeteren. In uw antwoord op mijn vraag begin maart zei u dat u voor een structurele aanpak wilde gaan, en tegelijkertijd concrete, korte termijn initiatieven zou nemen. Een Taskforce is opgericht met een platform met daarin onder meer vertegenwoordigers van een aantal gemeenten, voornamelijk Elsene, Brussel-Stad en Jette; urban.brussels, perspective.brussels en citydev.brussels; de Brusselse bouwmeester en de VGC, en ten slotte het RAB/BKO dat de kunstensector vertegenwoordigd. 

Onlangs huldigde collega's in Elsene CULT XL in waarbij men 20 jaar bottom up strijd van het buurtcomité om door middel van kunstenaarsateliers weer Brusselse kunstenaars aan te trekken naar de duurste gemeente van België. Dit project verbindt deze ateliers  met een expositieruimtes en sociale woningen. Op de oproep antwoorden meer dan 160 Brusselse kunstenaars uit wel 25 disciplines.  

Ook lanceerde Brusselminister Dalle een projectoproep 'broedplaatsen' waarbij de nadruk komt op het 'commonen', die letterlijk 'the art of sharing' naar voor schuift. De broedplaatsen willen kunstenaarsateliers en andere organisaties samenbrengen. Het heeft een inherent intersectorale karakter. Het wil de muren slopen en vraagt dat organisaties echt out-of-the box nadenken en nieuwe projecten met elkaar opzetten.”

Ik heb de volgende vragen:

  • De eerste vergaderingen van de Taskforce zouden bekijken wat de eerste stappen zouden zijn en de bijbehorende timing. Wat is hierover besloten?
  • U gaf ook aan dat met de Taskforce bekeken zou worden met welke instrumenten er een zo volledig mogelijk zicht kan worden verkregen op de bestaande ateliers en de steeds evoluerende noden. Hoe staat het hiermee? Zijn de bestaande ateliers en de noden reeds in kaart gebracht? 
  • Zijn er ook al opportuniteiten voor nieuwe atelierruimtes opgelijst met de Taskforce? Hoe wordt hiervoor samengewerkt met de gemeenten en de Brusselse administraties? 
  • Hoe wil u financieel samenwerken met de gemeentes? Indien gemeentes vastgoed aanbieden, kan VGC dan helpen bij een globaal plan van uitbating? Is er budget voorzien voor restauratie van gemeentelijk vastgoed dat ingezet kan worden voor de ateliers?
  • Naast de structurele aanpak met de Taskforce, welke concrete initiatieven zijn er genomen of zullen er genomen worden op korte termijn? 
  • Er was ondersteuning vanuit de VGC voor Permanent in hun onderzoek naar de ontwikkeling van een case-study voor een atelierplek in de stad. Wat hield deze ondersteuning precies in en is die nog lopende? Kunt u hier een update over geven? 
  • Heeft u overleg gehad met Benjamin Dalle over de broedplaatsen en hoe dit in een globaal atelierplan kan ingebed worden?
  • Heeft u met u met andere beleidsmakers uit het Gewest en/of Vlaanderen reeds bekeken hoe het atelierbeleid op gewestelijke schaal uitgebouwd kan worden? 

 

Het volledige verslag met het antwoord van het Collegelid is hier te lezen. 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren