Vrouwen in de stad

In de Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten zet Lotte zich in voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. 


Feminize politics
, maar ook in de maatschappij als geheel kan er nog veel gebeuren om de gelijkheid van kansen te verbeteren. Want iedereen heeft baat bij meer gelijke kansen, vrouwen én mannen.

 

Lotte's tussenkomsten en vragen over dit thema kun je teruglezen op de 'nieuws'-pagina.